7 Haziran 2014 Cumartesi

Çocuk ve Genç Amputeler

Prostetik eğitim: Eğitim erişkinlere göre farklıdır. Eğitim seansları planlanırken çocuğun gelişme düzeyi ve dikkat süresi göz önünde tutulmalıdır. Prostetik eğitim sıklıkla oyun aktivitelerinin içine katılır. Ebeveynlere çocuklarının protezi başarılı bir şekilde kullanabilmesi için kazanması gereken becerilere nasıl yardımcı olacakları öğretilir. Protezin ebeveyn tarafından kabulü, çocuk tarafından kabulü için ön koşuldur.
Konjenital ekstremite yokluğu: Bazı çocuklar eksik ekstremite ile dünyaya gelebilir. Böyle bir durumda psikolojik uyum ya da kayıp hissi dönemi olmaz. Protez yerine koyma gibi değil yardımcı gibi algılanır, eğer yardımcı olmuyorsa terk edilir.

cookie crusher
Prostetik uyum: Uygun prostetik uyum için temel noktalar;
Transradial ampute: Çocuk 6 aylıkken oturabilir ve objeleri iki elle tutmak için orta hatta uzanabilir. 6. ayda vücut enerjili ya da pasif eldiven terminal cihaz, plastik laminat, kendinden süspansiyonlu soket kullanılabilir. 9. ayda eksternal enerjili kurabiye ezen (cookie crusher) tek bölge kontrollü protezlere geçilebilir. 18. ayda iki durum kontrollü proteze geçilebilir.
Transhumeral ampute:  6. ayda vücut enerjili ya da pasif eldiven ve dirsek. 18. ayda aktif dirseğe geçilir. 24. ayda eksternal enerjili, iki durum kontrollü dirseğe geçilebilir.
Transtibial ampute: 9-12 aylıkken çocuk kendini kaldırabilir. Bu dönemde patellar tendon taşıma, plastik laminat, suprakondiler bant, SACH ayak özellikli protez kullanılabilir. Pediatrik dinamik cevaplı ayaklar mevcuttur.
Transfemoral ampute: 9-12 aylıkken ince mediolateral, iskiyal taşımalı, diz eklemi olmayan, Silezya bandajı ile süspanse protez kullanılabilir. Diz birimi 18. ayda eklenir.
Prostetik ayarlama ve değişim: Pediatrik amputeler sık prostetik ayarlama ve değişime gerek duyarlar. Normal büyüme ve cihazın yoğun kullanımı bunda etkendir. Bir soket ya da protez, hayatın ilk beş yılında her yıl değiştirilmeye ihtiyaç duyar. 5-12 yaşlar arasında ortalama 18 ayda bir, daha sonra 21 yaşına kadar ortalama 2 yılda bir değişim ihtiyacı olur.
Büyüme problemeleri için vücut kontrollü cihazlarda çok tabakalı soketler (soğan soketler) kullanılabilir. Büyümeye uyum sağlama için her seferinde bir katman çıkartılır. Böylece protezin ömrü 6-18 ay uzayabilir. Boy ayarlaması da önemlidir. Bunun için bilek ya da dirsek kısmına malzeme eklenebilir. Koşum ve kablolar boya göre ayarlanmalı ve daha sık değiştirilmelidir.
Kemiğin aşırı büyümesi: Çocuklardaki edinilmiş amputasyonlarda sık olarak karşılaşılır. Kemik genelde ampute uzun kemiklerin distal ucundaki cilt ve yumuşak dokulardan daha hızlı büyür.  Kemiğin sivri ucunda bursa oluşabilir. Kemik ciltten dışarı çıkabilir. Aşırı büyüme en sık humerus, fibula, tibia ve femurda görülür. Konjenital ekstremite eksikliklerinde de çok nadir olarak aşırı büyüme bildirilmiştir.
İskelet matüritesi sağlanana kadar birkaç kez cerrahi revizyon gerekebilir. Etkilenen kemiğin ucunu kıkırdak epifizi ile kapatarak aşırı büyümeyi önleme gibi cerrahi teknikler uygulanabilir.
Ailesel danışma ve destek: Ailenin proteze uyumu, çocuğun uyumu için gerekli olduğundan önemli bir konudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder