25 Haziran 2014 Çarşamba

Çocukta Enfeksiyöz Artritler

Lyme Hastalığı
Sebebi bir spiroket olan Borrelia burgdorferi'dir. Geyik kenesi olan Ixodes dammini ile taşınır. İnsidansı 100,000'de 5.2'dir. Başlangıç fazında ateş, yorgunluk, baş ağrısı, artralji, miyalji ve ense sertliği ile karakterizedir.
Eritema migrans
Eritema migrans olarak adlandırılan, ortası açık renkli, dairesel kırmızı karakteristik cilt lezyonları görülür.
Geç fazında artrit, kardiyak hastalık ve nörolojik bozukluklar görülebilir.
Çocuklarda kalp bloğu şeklinde kardiyak bulgular %5-10 oranında, nörolojik bulgular %15 oranında görülür.
Bell palsisi çocuklarda erişkinlerden daha sık ortaya çıkar.
Çocukların %85'inde artrit, ilk tedavinin bitişinden önce son bulur. Ancak %10 kadarında kronik inflamatuar süreç gelişir.
Tedavide antibiyotikler kullanılır. Doksisiklin, amoksisilin, eritromisin. Geç hastalıkta IV seftriakson.
Akut Romatizmal Ateş
Romatizmal ateş dört yaşından büyük çocuklarda, kız ve erkeklerde eşit oranda görülür. Genelde büyük eklemlerde, diz, dirsek, ayak bileği, el bileğinde ağrı, şişlik, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı şeklinde artrit ortaya çıkar. Bununla beraber kardit, ateş, döküntü, kore ve nodül gibi bulgular da olabilir. Sıklıkla şikayetlerden önce streptokok enfeksiyonu öyküsü vardır. Tanı, Jones kriterleri ile klinik olarak konulur.
Eritema marginatum
Akut Romatizmal Ateş Tanısı için Jones Kriterleri
Major kriterler:
 • Kardit
 • Poliartrit
 • Kore
 • Eritema marginatum
 • Cilt altı nodüller
Minör kriterler:
 • Ateş
 • Artralji
 • ESR ya da CRP yüksekliği
 • EKG'de PR mesafesinde artış
Öncesinde grup A streptokok enfeksiyonu öyküsü olması:
 • Boğaz kültürü
 • Hızlı streptokokkal antijen
 • Streptokok antikorlarının (ASO) yüksek olması
Tanı koymak için 2 major kriter veya bir major ve bir minör kriter ile yakın zaman öncesinde streptokok enfeksiyonu geçirildiğinin ispatı gerekmektedir.
Tedavi: Anti inflamatuar ilaçlar (salisilatlar, kortikosteroidler), fizik tedavi.
Esas yaklaşım A grubu streptokok enfeksiyonunun tanınması ve uygun tedavi ile romatizmal ateşin önlenmesidir (primer profilaksi). Bir kere ARA geçiren kişilerde sekonder profilaksi uygulanır.
Prognoz: Artrit uzun dönemli morbiditeye yol açmaz. Prognoz kardiyak tutulumun derecesi ile ilişkilidir.
Septik Artrit
En sık olarak iki yaşından küçük çocuklarda görülür. Erkeklerde daha çok görülür. Genelde hematojen yayılım söz konusudur.
Transiyent sinovit daha çok erkeklerde 3-10 yaş grubunda kalçada, bazen dize yansıyan ağrı şeklinde kendini gösterir.
Bakteriyel septik artrit çocukların %6.5'inde görülür. En sık şekli monoartiküler tutulumdur.
En yaygın patojenler Haemophilus influenzae ve Staphylococcus aureus'tur.
Yaş gruplarına göre septik artrit etkenleri:
 • Yenidoğan: Staphylococcus aureus (daha nadir olarak gram negatif enterik bakteriler)
 • 2 ay - 2 yaş: Haemophilus influenzae
 • > 2 yaş: Staphylococcus aureus
 • Cinsel olarak aktif adölesanlar: Gonokoklar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder