11 Haziran 2014 Çarşamba

Dinamik Üst Ekstremite Ortezleri

Dirsek ortezleri - fleksiyon ve ekstansiyon yardımlı
Dinamik dirsek splinti, statik progresif dirsek splinti, gerimli dirsek splinti - eklem yerleşim bozukluklarını (kontraktürler, yanıklar, kırıkların geç fazı) düzeltmek için uzun süreler boyunca yumuşak dokuları uzatırlar. Spastik kaslarda kullanılmazlar çünkü tonusu daha da arttırabilirler.
Dorsal dirsek ekstansiyon mobilizasyon ortezi: Dirseği ekstansiyona getirirken mediolateral dirsek ve rotasyonel önkol stabilitesi sağlar.
Dorsal dirsek fleksiyon mobilizasyon ortezi: Dirseği fleksiyona getirir, mediolateral dirsek ve rotasyonel önkol stabilitesi sağlar.

Önkol ortezleri
Önkol mobilizasyon (düzeltici) ortezi - dinamik supinasyon / pronasyon splintleri
Önkol rotasyon kontraktüründe supinasyon ve pronasyonu arttırmak için kullanılır. Brakiyal pleksusun üst trunkus lezyonlarında (Erb palsisi), spinal kord yaralanmalarında pasif ve aktif asistif EHA'yı arttırmak için kullanılabilir.
Dengeli önkol ortezi (BFO)
dengeli önkol ortezi
Omuz-dirsek-el bileği-el ortezi (SEWHO) bir önkol oluğu (menteşeli eklemle bilyalı döner mekanizmaya bağlıdır) ve çerçeve (çalışma masası, tekerlekli sandalye ya da cekete bağlı olabilir) içerir. Önkol ve kolu yerçekimine karşı destekler, hastanın zayıf omuz ve dirsek kasları ile kolunu horizontal düzlemde hareket ettirmesini, dirseğini bükerek elini ağzına götürmesini sağlar (ör: spinal kord yaralanmaları, Guillain Barre sendromu, polio, musküler distrofi, brakiyal pleksus hasarı).
Gereksinimleri:
- Rezidü kas gücü (kas gücü en az 2/5), dirsek fleksiyonunda koordinasyon (C5 kuadriplejiklerde kullanılabilir).
- Yeterli gövde stabilite ve dengesi
- Oturma pozisyonu için yeterli dayanıklılık
- Omuz ve dirsek eklem hareket açıklıklarının korunmuş olması
Diğer kullanımları: Spastik hastaların kendilerini beslemesine yardımcı olarak kullanılabilir.
El bileği ortezleri
1. El bileği kontrol ortezi
El bileğinin hafif ekstansiyonuna yardım eder ya da el bileği fleksiyonunu önler, böylece zayıf kavramaya yardım eder (tenodezis etkisi ile).
a. Volar el bileği fleksiyon kontrol ortezi (cock-up splint)
cock up splint
- Palmar kısmı ekstansiyonda (genelde 20 derece) olan el bilek ortezidir (WHO). Parmak fleksörlerini germek (tenodezis etkisi ile) ve radiyal nöropatili hastalarda el bileği fleksiyon kontraktürünü önlemek için kullanılır.
b. Kablolu el bileği ektansiyon yardımlı ortez (Oppenheimer splinti)
- Hazır yaylı çelik kablo ve pedli çelik bantlar bulunur. Çelik kablo gerildiğinde el bileği ekstansiyonuna yardım eder. Bu da tenodezis etkisiyle parmak fleksiyonuna yardım eder.
El bileği kontrollü kavrama ortezi (tenodezis ortezi, fleksör menteşeli splint)
C6 komplet tetraplejide kullanılır (parmak fleksörü ve ekstansörlerinde inervasyon yoktur, fakat el bileği ekstansiyonu, ekstansör karpi radialis kası ile yapılabilir). Tenodezis hareketi ile kavrama sağlamak, elin, bileğin ve dirseğin hareketliliğini korumak için bu ortez kullanılır.
- Vücut enerjili tenodezis için el bileği ekstansörleri 3+ ya da daha iyi olmalıdır.
- Manuel tekerlekli sandalye itişinde kullanılabilir.
- C7 ve C8 paraplejikler tarafından nadiren tercih edilir. Bu hastalar kavrama için rezidü motor güçlerini ya da çok amaçlı tutacakları kullanmayı tercih eder.
RIC (Rehabilitation Institute of Chicago) tenodezis splinti
RIC tenodezis splinti
- Düşük ısılı termoplastiklerden yapılan üç parçalı (bileklik, kısa opponens ve işaret ile orta parmaklar üzerindeki dorsal plaka) ortezlerdir.
- Kolay ve çabuk üretilir, hastalar için çalışma ve değerlendirme splinti olarak yapılabilir, hafiftir.
- El bileği parçasından başlayıp avuç içinden iki ve üçüncü parmak arasına geçen bir teli/kablosu vardır. El bileği fleksiyondayken tel gevşektir. Bilek ekstansiyonu ile gerginleşir, parmakları immobilize başparmağa yaklaştırır, üç nokta kavramayı sağlar.
Parmak ortezleri
Başparmak mobilizasyon ortezi
a. Başparmak ekstansiyon-mobilizasyon ortezi - dinamik başparmak IF ekstansiyon splintleri. Kullanımı: IF fleksiyon kontraktürü.
b. Başparmak fleksiyon-mobilizasyon ortezi - dinamik IF fleksiyon splinti. Kullanımı: Başparmak IF fleksiyon kotraktürü.
c. Başparmak abdüksiyon-mobilizasyon ortezi - dinamik başparmak abdüksiyon splinti. Kullanımı: Başparmak-addüksiyon kontraktürü.
Parmak mobilizasyon ortezi
a. İnterfalangeal ekstansiyon-mobilizasyon ortezi - PIF eklemleri pasif olarak ekstansiyona getirir.
Kullanımı: Parmak IF fleksiyon kontraktürü, boutonniere deformitesi, Dupuytren kontraktürünün cerrahi gevşetmesi sonrası
Örnekler: Dinamik IF ekstansiyon splinti, ters parmak bükücüler, Capener splintleri, güvenli-pim splintleri, yay halka yardımı, yumurta kabuğu parmak ekstansiyon alçısı, arkadaş (buddy) splinti.
b. İnterfalangeal fleksiyon mobilizasyon ortezi - PIF eklemlerini pasif olarak fleksiyona getirir.
Kullanımı: Parmak IF ekstansiyon kontraktürü.
Örnekler: Dinamik IF fleksiyon splinti, parmak bükücüler, tırnak tutan (fingernail book) ortezi, arkadaş splinti.
Metakarpofalangeal (MKF) mobilizasyon ortezi
a. MKF - ekstansiyon mobilizasyon ortezi
Kullanımı: MKF fleksiyon kontraktürlerinde, yanıklarda, metakarpal kırıkların ARİF sonrası, parmak ekstansiyonu zayıf olan hastalarda (ör: radial sinir lezyonu, brakiyal pleksus lezyonu) MKF eklemleri ekstansiyona getirmek için kullanılır.
ters MKF eklem bükücü
Örnekler: Ters MKF eklem bükücüler, dorsal iskeleli dinamik MKF ekstansiyon splintleri, MKF ekstansiyon yardımcıları, radial sinir splintleri.
b. MKF - fleksiyon mobilizasyon ortezi
Kullanımı: MKF kolateral ligament kontraktürlerinde, ekstansör tendon kısalmasında, median / ulnar lezyonda, pençe elde, postkapsülektomi, metakarpal kırığın ARİF'i sonrası MKF eklemleri fleksiyona getirmede kullanılır.
MKF eklem bükücü (mcp knuckle bender)
Örnekler: MKF eklem bükücüler, volar iskeleli ve tırnak kancalı dinamik MKF fleksiyon splintleri, MKF fleksiyon yardımcıları.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder