8 Haziran 2014 Pazar

Etanercept Düzeyi AS'de Hastalık Aktivitesiyle İlişkili

Ankilozan spondilit (AS) hastalarında TNF inhibitörü olan etenercept tedavisi alanlarda, ilacın düşük düzeyleri yüksek hastalık aktivitesi ile ilişkili bulunmuş. Romatoid artrit hastalarının bir kısmında ise standarttan düşük dozlarla da yeterli cevap alınabildiği görülmüş.
AS hastalarının %40'ı TNF inhibitörlerine yanıt vermiyor. Ancak bu ilaçlar farmokokinetik farklılıklar dikkate alınmadan sabit dozda uygulanıyor.
Yapılan bir araştırmada etanercept tedavisi alan 162 AS hastası izlenmiş. 24 hafta sonunda düşük hastalık aktivitesi olanlarda (ASDAS < 2.1) etenercept düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek (3.8 g/mL) bulunmuş. CRP ve ESR düzeyleri de ilaç düzeyiyle benzer bir ilişki göstermiş.
ASDAS > 2.1 olan hastaların %35'inde etanercept düzeyi 1.8 mg/mL altındaymış. Bu hastaların doz artışından fayda görüp görmeyeceği ileri araştırmalarla anlaşılacak. Daha önce ilaç düzeyine bakılmaksızın ilaca yanıt vermeyen hastalarda dozun iki katına çıkılması etkili bulunmamış.
Hastalık izleminde klinik özelliklerin yanında terapötik ilaç monitörizasyonu, ilaca yanıtsızların serum ilaç düzeyini belirlemek ve ilaca yanıt verenlerde doz aralığını uzatmak gibi durumlarda fayda sağlayabilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder