20 Haziran 2014 Cuma

Juvenil Spondiloartropati

Juvenil başlangıçlı seronegatif spondiloartropati, 16 yaşından küçük çocuklarda alt ekstremite, omurga ve sakroiliak eklemleri etkileyen artrit, entezit, tenosinovit bulgularını içeren HLA-B27 ile ilişkili sendromlardır. RF ve ANA negatiftir. Erkeklerde kızlara göre daha yaygındır. Ankilozan spondilit (AS), Reiter sendromu, inflamatuar bağırsak hastalığı ile ilişkili artritler ve psöriatik artrit bu gruptaki hastalıklardandır.
Ankilozan Spondilit
14 yaşındaki hastada bilateral evre 3 sakroileit
İnsidansı ABD'de 100,000'de 2'dir ve erkekleri daha çok etkiler. Beyaz ırkta ankilozan spondilit olanların %90'ı HLA-B27 pozitiftir. Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Güçlü genetik yatkınlık gösterir. Aksiyel semptomlar (omurga ve sakroiliak eklemler) ve radyografik sakroileit gelişir. Çocuklarda sıklıkla periferik eklem tutulumu vardır (%82). Alt ekstremiteler, en sık da kalça etkilenir. Tendonun kemiğe yapışma yerinde ağrı ile kendini gösteren entezit, çocuklarda erişkinlere göre daha sıktır. %27 kadarında üveit oluşur. Kalça ağrısı kötü prognoz göstergesidir.
9 yıl hastalık süresi olan 16 yaşında juvenil ankilozan spondiliti olan bir hasta. A) Düz taban ve ayak bileğinde şişlik. B) Tarsal kemiklerde komplet füzyon ve plantar fasya tutunma yerinde entesofitler. C) T2 ağırlıklı MR'da tarsal kemiklerde, eklem aralıklarında, çevre yağ dokuda ödem (beyaz lekeler). D) Posterior ve (E) koronal kesitlerde bahsedilen değişiklikler görülmekte. 
Reiter Sendromu
Konjunktivit, üretrit ve simetrik artrit ile karakterizedir. Çocuklarda nadir görülür. Sekiz yaşından büyük erkek çocuklarında daha çok görülür. Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Salmonella, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica enfeksiyonlarından sonra reaktif olarak gelişir. Diz ve ayak bileğini etkileyen oligoartrit en yaygın şeklidir.
İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ile İlişkili Artrit
Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olan çocukların %10-20'sinde görülür. Cinsiyet seçiciliği yoktur.
Psöriyatik Artrit
Juvenil psöriyatik artrit
16 yaşından küçük çocuklarda psöriyazisle ilişkili inflamatuar artrittir. Psöriyazis artritten önce bulunabilir ya da artrtitten sonra 15 yıl içinde görülebilir. Kızlar erkeklerden biraz daha sık etkilenir. %50 monoartiküler olarak başlar, çoğu daha sonra beşten fazla eklemi asimetrik paternde etkileyen forma dönüşür. Tırnaklarda çukurlaşma (pitting), hiperkeratoz, ön üveit eşlik eden diğer bulgulardır. ANA pozitifliği kötü foksiyonel sonuçla ilişkilidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder