20 Haziran 2014 Cuma

Kawasaki Hastalığı

Küçük çocukları etkileyen sistemik bir vaskülittir. Yıllık insidansı 100,000'de 6-7.6'dır. Etkilenen çocukların %80'i dört yaşından küçüktür. Erkeklerde daha sıktır. Sebebi bilinmemektedir.
Kırmızı dudak, çilek dil
Belirti ve bulguları: Ani başlangıçlı uzun süreli ateş yüksekliği, irritabilite, eksudatif olmayan bilateral konjunktivit (%90), ön üveit (%70), perianal eritem (%70), steril piyüri, el ve ayaklarda eritem ve ödem (ayaklardaki yürümeyi engelleyebilir), çilek dil, dudaklarda çatlama, hepatik, renal ve gastrointestinal disfonksiyon, miyokardit ve perikardit, lenfadenopati (genelde yaklaşık 1.5 cm boyunda servikal, tek, non-süpüratif lenf nodu). Koroner arter anevrizmasını değerlendirmek için seri EKO yapılmalıdır.

Kawasaki hastalığı tanı kriterleri:
Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından belirlenmiştir. Buna göre 5 günden uzun süre devam eden nedeni belirlenemeyen ateş yüksekliği yanında 5 ana klinik özellikten 4'ünün bulunması gerekir.
- Ekstremite distallerinde değişiklikler: Başlangıçtaki avuç içi ve ayak tabanlarında kızarma ve ödemi takiben el ve ayak parmak uçlarında membranöz deskuamasyon ya da tırnaklar boyunca transvers oyuklar (Beau çizgileri)
- Polimorf raş (veziküler değil), genelde yaygın fakat kasık ve alt ekstremitelere sınırlı olabilir.
- Orofaringeal değişiklikler: Eritem, fissürleşme, dudaklarda çatlama, çilek dil, orofarenkste diffüz mukozal eritem
- Bilateral, eksudatif olmayan, ağrısız bulber konjunktival hiperemi
- Akut non-pürülan servikal lenfadenopati, lenf nodu çapı 1.5 cm'dan fazla olup genelde tek taraflıdır.
FEBRILE kısaltması kriterleri hatırlamak için kullanılabilir.
  • Ateş (Fever)
  • Enantem
  • Bulbar konjunktivit
  • Raş
  • İç organ tutulumu (kriterlerin parçası değil)
  • Lenfadenopati
  • Ekstremite değişiklikleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder