14 Haziran 2014 Cumartesi

SKY'de Ortostatik Hipotansiyon

 • Spinal kord yaralanmasında (SKY) ortostatik hipotansiyon, hastanın 60 dereceden daha dik eğime kaldırılması ile tetiklenen, sempatetik akışın hedef organlara ulaştırılamamasından kaynaklanan, geçici refleks depresyonu durumudur.
  • Lezyonun T6 veya yukarıda olduğu hastalarda görülür.
  • Spinal kordun T1-L2 segmentleri sempatik sistemin parçasıdır, pregangliyonik sempatik nöronlar buradan köken alır. Taşikardi, vazokonstriksiyon ve arteriyel basınçta artıştan sorumludur.
  • Kalp ve kan damarları T1-T7'den inerve olur.
Mekanizma:
 • Dik pozisyonda kan basıncı düşer.
 • Karotisteki baroreseptörler kan basıncı düşüşünü hisseder (nörolojik açıdan sağlam kişide sempatik uyarıda artışı sağlar); fakat SCI'da efferent yollar kesilmiştir.
 • Beyin sapı, sempatik çıkışa yol açacak mesajı spinal korda iletemez. Semptaik uyarı çıkışı olamaz ve splanknik yatakta vazokonstriksiyon sağlayarak kan basıncını yükseltme mekanizması işleyemez.
 • Ortostazis zaman içinde azalır. Bunun nedeni, vazokunstriksiyona sağlayan spinal postural reflekslerin gelişmesi, perfüzyon basıncı varlığında serebrovasküler dolaşımın otoregülasyonunun iyileşmesidir.
Belirtiler:
 • Baş dönmesi
 • Sersemlik
 • Pre-senkop
 • Bulantı
 • Solgunluk
Bulgular:
 • Hipotansiyon: sempatetik tonusun kaybı
  • Sistemik venöz dirençte azalma, venlerin dilatasyonu, buna bağlı kalbin önyükünde azalma.
 • Taşikardi: Aortik ve karotid baroreseptörler hipotansiyona cevap verir, ancak efferent yolların kesilmesi sempatetik uyarı çıkışında artmayı önler. Parasempatikler yine de inhibe olur, bu da taşikardi ile sonuçlanır.
  • Semptomlar devam eder, çünkü kalp atım hızındaki artış kan basıncı düşüşünü telafi etmeye yetmez.
 • Hasta bilincini kaybedebilir (senkop).
Tedavi:
 • Yeniden pozisyonlama - Trendelenburg / günlük tilt table / arkası yatırılabilen tekerlekli sandalye
 • Elastik çoraplar / karın kuşağı / alt ekstremitelerin bandajla sarılması
 • Sıvı takviyesi: Nörojenik pulmoner ödem açısından izleyin.
 • Farmakolojik ajanlar
  • Tuz tabletleri 1 gram, günde dört kez
  • Midodrine (ProAmatine) (alfa-1 adrenerjik agonisti): 2,5-10 mg günde üç kez.
  • Florinef (mineralocorticoid): 0.05-0.1 mg günde
 • Dikkat: Ortostazis düzeldiğinde hasta otonomik disrefleksi için risk altında olabilir.
Not:
 • T6 ve üzeri SCI hastaları otonomik disrefleksi ve ortostatik hipotansiyon için risk altındadır.
 • Lezyon T8 ve üzerindeyse hasta normal vücut sıcaklığını düzenleyip devam ettiremez.
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder