15 Haziran 2014 Pazar

Otonomik Disrefleksi

 • Mekanizma: Splanknik çıkışın (T5-L2) üzeri seviye spinal kord yaralanmalı hastalarda masif dengelenmemiş refleks sempatetik boşalma sendromudur.
 • T6 veya üzeri seviye komplet spinal kord yaralanmalı hastalarda olur ve duyarlı hastaların %48-90'ını etkiler. Otonomik disrefleksi aşağı inen santral sempatetik kontrolün kaybı ve lezyon seviyesi altında reseptörlerin hipersensitivitesine bağlıdır.
 • Patofizyoloji:
  • Rahatsız edici uyarı -sempatetik refleks spinal salımda artış.
  • Bölgesel vazokonstriksiyon -arteriyel kan basıncında belirgin artışa neden olur. 
  • Periferik vasküler direnç artar -kardiyak çıkış artar, kan basıncı artar.
  • Aortik ve karotid baroreseptörler artan kan basıncına cevap verir, beyin sapındaki vazomotor merkeze sinyal gönderir -vagus siniri üzerinden uyarılar bradikardiye yol açar. Ancak bu, artan kan basıncı ile mücadelede etkili değildir. Klasik olmakla beraber bradikardi her zaman görülmez ve aritmiler (ör: atriyal fibrilasyon) dahil taşikardiler görülebilir.
  • Not: Beyin sapı hasarlı spinal kord üzerinden sempatetik çıkışı azaltıp splanknik yatakta vazodilatasyon sağlayarak kan basıncını düşürecek mesajları gönderemez. 
  • Başlangıç: Spinal şoktan sonra. Yaralanma sonrası 2-4 haftada oluşabilir. Eğer bir hastada oluşacaksa olguların %90'dan fazlasında ilk yıl içinde görülür. Klasik olarak nörolojik komplet SCI'da görülür (daha ağır semptomları olur) fakat inkomplet SCI'de de olabilir.
 • Sebep: Lezyon altındaki zararlı, huzursuzluk verici uyarı.
  • En sık olarak mesane kaynaklı (aşırı gerginlik ya da enfeksiyon), bunu bağırsak izler (fekal tıkaç)
 • En sık sebepler: 
  • Mesane: kateter tıkanması / mesane distansiyonu
  • Bağırsak: fekal tıkaç
  • Abdominal acil (appandisit, kolesistit, pankreatit)
  • Doğum sancısı
  • Basınç ülserleri
  • Kırıklar
  • Tırnak batması
  • Orgazm
  • Epididimit
  • Mesane taşları
  • Gastrik ülser
 • Belirti ve bulgular:
  • Başağrısı
  • SCI lezyon seviyesi üzerinde terleme
  • SCI lezyon seviyesi üzerinde kızarma
  • Kan basıncı artışı
  • Kılların diken diken olması (piloereksiyon)
  • Pupiller konstriksiyon
  • Sinüs konjesyonu
 • Yönetim: 
 1. Hastayı dik oturtun (tedavinin ilk adımı). Korse, bandaj, dar giysiler, takılar gibi hastayı sıkan şeyleri çıkarın.
 2. Rahatsız edici uyarının kaynağını belirleyin ve ortadan kaldırın -mesane değerlendirmesi (kateter varsa yıkayın, ihtiyaç varsa hastayı kateterize edin).
 3. Kan basıncını atak boyunca 2-5 dakikada bir ölçün ve tekrarlamayacağından emin olmak için atak bitiminde sonra en az 2 saat rekürren semptomlar açısından izleyin.
 4. Kan basıncı belirgin artmışsa (> 150 mmHg) ve kaynak hızlıca belirlenemiyorsa ilaç tedavisi başlanmalıdır. Erken mesane araştırması sonucu kan basıncı ve semptomlarda iyileşme sağlamadıysa fekal tıkaç için kontrol edilmeden önce ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • Farmakoterapi:
  • Akut
   • Nitrogliserin - kan basıncını kontrol etmek için - sublingual ya da topikal
   • Clonidine: 0.3-0.4 mg
   • Procardia (nifedipine): 10 mg çiğne ve yut
  • Yoğun bakım yönetimi: Kullanılabilecek çeşitli ilaçlar vardır:
   • Diazoksid
   • Nitroprussid
   • Hidralazin
   • Labetalol
 • Önleme: Nadiren gerekir. Alfa ve beta blokörler kullanılabilir.
 • Gebelik / cerrahi: T6 ve üzeri seviye SCI'de doğum sırasında spinal anestezi önerilir.
 • Otonomik disrefleksinin olası komplikasyonları
  • Eğer hipertansif dönem tedavi edilmezse oluşabilecek komplikasyonlar:
   • Retinal hemoraji
   • Serebrovasküler olay / subaraknoid hemoraji
   • Nöbet
   • Miyokardiyal enfarktüs
   • Ölüm.
  • Otonomik disrefleksi hastayı kardiyak disritmilere (ör: atriyal fibrilasyon) yatkın kılar. Atriyumun normal repolarizasyon paternini değiştirir. Kalpte re-entran tip aritmiler oluşabilir.
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder