11 Haziran 2014 Çarşamba

Pediyatrik Boyun

Tortikollis (boyun eğriliği)
Musküler fibrozis, hemivertebra, atlantoaksiyel rotasyonel subluksasyon gibi altta yatan bir problemin fiziksel belirtisidir. Baş, bir omuza doğru lateral olarak eğilirken çene diğer tarafa doğru döner.
Konjenital tortikollisin en sık nedeni sternokleidomastoid (SCM) kasın fibrozisidir.
Bu fuziform kas şişliği ve fibrozisinin nedeni olarak doğum travması ve baş ile boynun intrauterin pozisyonuna bağlı iskemi öne sürülmüştür. SCM, başın lateral eğildiği tarafta büyümüştür. Bu çocuklarda gelişimsel kalça displazisi sıklığında hafif bir artış olduğundan kalçalar da değerlendirilmelidir.
Direkt grafi değerlendirmesi
Konjenital musküler tortikollisin servikal omurga direkt grafisinde, C1-C2'de tortikollis pozsiyonuna bağlı rotasyon görülür.
Erken tedavide germe egzersizleri uygulanır. Germe egzersizleri 12-18 aya kadar devam eder. 18. ayda %85'i düzelmiş olur. 1 yaşında normal hareket açıklığı elde edilirse fasiyal asimetri düzelir. Tam eklem hareket açıklığı kazanılamazsa kalıcı fasiyal asimetri oluşabilir.
Devam eden tortikollisi olan 18 aydan büyük çocuklarda etkilenen SCM'nin cerrahi uzatılması endikedir.
Bebekte tortikollisin daha nadir bir sebebi servikal hemivertebradır. Hemivertebra varsa germe egzersizleri faydalı olmaz. Büyüme ile servikal skolyoz artarsa cerrahi füzyon gerekebilir.
C3 hemivertebrası olan bir bebeğin lateral direkt grafisi ve koronal BT'si
Boyun ultrasonu tanıda yardımcıdır. Tortikollisi ve ağrısız boyun kitlesi olan bebekte ilk basamak görüntülemedir.
4 haftalık kız bebek başını sürekli sağa çevirme ve boynun sol anterolateral yüzünde sert şişlik şikayeti ile getirilmiş, boyun USG çekilmiş. USG solda fibromatozis colli (konjenital musküler tortikollis) ile uyumlu. Sağ SCM kası normal.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder