15 Haziran 2014 Pazar

SKY Metabolik Komplikasyonlar

Hiperkalsiüri
İmmobilizasyon ve yük taşımada azalma kemik rezorpsiyonuna neden olur.
Hasta hiperkalsiüriktir. Bu durum 18 ay kadar devam edebilir.
Vitamin D, paratiroid hormonu bu süreçte etkin değildir.
Hiperkalsemi
Hiperkalsiürili hastalar nadiren hiperkalsemi geliştirebilir.
Septomlar: bulantı, kusma, dehidratasyon, renal fonksiyonda azalma, mental durumda kötüleşme, abdominal rahatsızlık, anoreksi, keyifsizlik.
Genç tetraplejiklerde daha sık olur.
Tedavi: 
- Hidrasyon - IV normal salin solüsyonu, furosemide
- Hastanın mobilizasyonu - Tilt masası, yük taşımayı sağlayan aktiviteler
- Kalsiyumun Gİ emilimini azaltmak: steroid verilebilir, vitamin D düzeyini azaltmak
- Didronel, Calcitonin

Osteoporoz
Spinal kord yaralanmalı hastada osteoporoza bağlı oluşan kırık
Kullanmamaya ikincildir - lezyon seviyesinin altına lokalizedir.
Kalsiyum atılımı artmıştır (kemik rezorpsiyonunda artma)
Yaralanma sonrası 3 ayda kemikte yaklaşık %22 kayıp olur.
Kırık riski artar.
Tedavi:
- Yük taşıma
- FES pedal çevirme - akut SKY'de kemik rezorpsiyonu oranını azalttığı gösterilmiştir, bırakıldıktan sonra da etkisi devam eder. Yük taşıma ve FES bisiklet egzersizleri ilk 6 haftada etkili olarak kemik kaybını önleyebilir. Kemik kaybı oluştuktan sonra kronik dönemde etkinlikleri gösterilmemiştir.
- Bifosfanatlar (alendronate 70 mg/hafta). Kırık riski yüksek hastalarda teriparatide kullanılabilir.
Hiperglisemi
Hastaların %70 kadarında glukoz yüklemeye anormal cevapla beraber insülin direnci gösterilmiştir. Genelde tedavi gerektirmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder