10 Haziran 2014 Salı

Statik Üst Ekstremite Ortezleri

Endikasyonlar:
 1. Bir eklemi istenen pozisyonda immobilize etmek, stabilize etmek ve desteklemek.
 2. Zayıf kasları aşırı gerilmeden korumak
 3. Kontraktürleri önlemek
 4. Cerrahi onarımdan sonra yapıları desteklemek
 5. Yumuşak doku yaralanmaları ve kırıklardan sonra iyileşmeyi kolaylaştırmak
Statik ortez kullanımı ile ilişkili komplikasyonlar:
 1. Ciltte zedelenme
 2. Kontraktürler
 3. Enfeksiyon
El bileği, el ve parmak statik ortezleri
Pozisyonel ortezler
Opponens ortezleri: Esas olarak doku iyileşmesini sağlamak için başparmağı immobilize etmede kullanılır. Bazen de zayıf başparmağı, diğer parmaklara göre opozisyonda tutarak üç parmak kavramayı kolaylaştırır.
- Birinci MKF ekleminin stabilizasyonu
Temel opponens ortezleri:
temel opponens splinti
- El ayasını ortadan çevreleyen dorsal ve palmar bar, bir de palmar bardan devam eden başparmak abduksiyon barı kısımları vardır.
- Örnekler: kısa opponens splinti, C-bar splinti, koni splinti, statik başparmak splinti
El bileği kontrol eki olan opponens ortezleri:
uzun opponens splinti
- Temel opponens ortezlerine benzer, bunun yanında önkol barı, el bileği kontrolü için proksimal ve distal çapraz barları bulunur.
- Ör: uzun opponens splintleri, başparmak spica splinti.
- Opponens ortezinin etkisine ek olarak (birinci MKF eklemini stabilize etmek), önkol barı bileği ekstansiyonda tutar, radial ve ulnar deviasyon deformitelerini önler.
başparmak spica spliti, de quarvein tenosinovitinde kullanılmış
Lumbrikal barlı opponens ortezleri:
- Tam MKF fleksiyonuna izin verirken MKF eklem hiperekstansiyonunu önleyen parmak ortezleridir.
- Opponens ortezinin bahsedilen etkilerine ek olarak pençe parmak deformitesini önler.
Parmak ekstansiyonu yardımlı opponens ortezi:
- Temel opponens splinti özelliklerine ek olarak PIF ve DIF eklemlerinin ekstansiyonuna yardım eden parmak ortezi kısmı bulunur.
- İnterfalangeal fleksiyon kontraktüründe, düğme iliği deformitesinde, Dupuytren kontraktürünün cerrahi gevşetilmesi sonrası kullanılabilir.
Kap tutacakları / çok amaçlı manşon (splint) / GYA splinti
çok amaçlı araç tutacağı
- Bir kabın yerleştirilebileceği palmar cebi olan kelepçeden oluşur.
Koruyucu ortezler: 
Aktif fonksiyonu / hareketi kısıtlayarak el bileğini, eli ve/veya parmakları potansiyel deformite ve hasardan korumada kullanılır.
Parmak stabilizörleri
Parmak stabilizörü / statik parmak ortezi (FO)
İnterfalangeal stabilizörler (DIF, PIF, DIF+PIF oluk splinti, statik parmak splinti, stax ya da baca splinti, yumurta kabuğu parmak alçıları, vs.)
FO'lar, PIF ve DIF eklemlerindeki hareketleri kısıtlamak için kullanılır.
Genel olarak IF'ler kollateral ligamentleri gergin tutmak ve IF fleksiyon kontraktürünü önlemek için ekstansiyonda pozisyonlanır (eğer durum aksini gerektirmiyorsa).
İyileşmeyi kolaylaştırmak (ör: falanks kırığı, PIF/DIF dislokasyonu, vs) ve parmağı uzun süre germek (ör: yanıklar ve kontraktürler) için kullanılır.
Yüzük stabilizörler:
Kuğu boynu yüzüğü - PIF ekleminin hiperekstansiyonunu önler (üç nokta kuvvet sistemi) fakat tam IF fleksiyonuna izin verir.
Düğme iliği yüzüğü - PIF eklemlerini üç nokta kuvvet prensibiyle tam ekstansiyonda immobilize eder (fleksiyonu önler).
yüzük stabilizörler. A) kuğu boynu splinti. B) boutonniere splinti
Metakarpofalangeal ulnar deviasyon kısıtlama ortezi
ulnar deviasyon düzeltme splinti
MKF eklemlerinde ulnar deviasyonu olan artritik hastalarda mümkünse MKF fleksiyon ve ekstansiyonunu kısıtlamadan MKF'lerin ulnar deviasyonunu sınırlamak için kullanılan FO'dur.
Başparmak stabilizörleri
Başparmak karpometakarpal stabilizörler / başparmak desteği (thumb posts): Birinci KMK ve MKF eklemleri nötral pozisyonda stabilize eden, böylece başparmağı istenmeyen hareketlerden koruyan bir ortezdir.
c barlı splint
Başparmak web alanı stabilizörleri / tenar web ayırıcılar / c-barlı splint: Başparmak ve işaret parmağı arasındaki web aralığına sıkıca yerleşen C-şekilli rijit splint içeren FO'dur. Tenar aralığı arttırır ya da korur, web aralığında kontraktürü önler. Yanıklarda, skar revizyon cerrahisinde, web aralığı kontaktüründe kullanılır.
El bileği - el - parmak stabilizörleri
İstirahat el splintleri
el istirahat splinti
Statik el bileği-el-parmak ortezleri (WHFO'lar) el bileği, parmaklar ve başparmağı immobilize etmek amacıyla kullanılırlar. Genelde volar yüze uygulanır, ancak dorsal ya da çevresel olarak da uygulanabilir. Parmak uçlarından distal önkolun 2/3'üne kadar uzanır. El bileği nötralde ya da hafif ekstansiyonda, parmaklar intrinsik plus pozisyonunda (MKF'ler 70-90 derece fleksiyonda, IF'ler tam ekstansiyonda, başparmak KMK palmar abduksiyonda, başparmak MKF/IF tam ekstansiyonda) olacak şekilde el pozisyonlanır. Bu pozisyonda MKF eklem ve IF kollateral ligamentler gergin tutulduğundan, eklem kapsülü kontraktürü olasılığı azdır. Ek olarak başparmağın fonksiyonel pozisyonda, üç nokta tutuşu için opozisyonda tutulmasını sağlar.
elin güvenli ya da intrinsik plus pozisyonu
El bileği el stabilizörleri
Volar el bileği-el stabilizörleri / bilek cock-up splinti
volar el bileği el stabilizörü
El bileği-el ortezi (WHO) önkolun distal 5-7 cm kısmından distal palmar çizginin 1 cm proksimaline kadar uzanır. El ve bileği fonksiyonel pozisyonda tutarken tam MKF fleksiyonuna izin verir. Akut artritte (RA), burkulmalarda, kontüzyonda, fleksör/ekstansör tendinitte, karpal tünel sendromunda, ekstansör tendon cerrahisi sonrası, bilek füzyonunda, cilt greftlemesinde, kontraktür önlenmesinde, ağrıyı azaltmada, spastisiteyi azaltmada, el ve bileğin ulnar/radial deviasyonunu önlemede  kullanılır. El ve bileği istirahate alır.
Dorsal el bileği - el -stabilizörleri
Rijit dorsal el bölümü ile daha fazla stabilizasyon sağlar. Volar WHO ile aynı amaçla kullanılır. Yapımı ve ele uyması volar WHO'dan daha zordur.

1 yorum:

 1. SAYENİZDE HARİKA ÖDEVLER HAZIRLADIM.TEŞEKKÜRLER..

  YanıtlaSil