14 Haziran 2014 Cumartesi

Torakolumbosakral Ortezler

Genel olarak TLSO'lar sakrumdan skapulanın alt köşesine kadar uzanırlar. Gövdeyi desteklemek, stabilize etmek (ör: gövdeyi etkileyen paraliziler, spinal füzyon sonrası, skolyoz cerrahisi sonrası) ve iskelet matüritesi sağlanana dek 20-45 derece arası orta ciddiyette skolyozların ilerlemesini durdurma amacıyla kullanılırlar.
TLS fleksiyon kontrol ortezi dışında TLSO'lar intraabdominal basıncı yükseltebilirler (böylece omurga ve intervertebral disklerdeki yükü çevre yumuşak dokulara transfer ederler). O2 tüketimi ve harcanan enerji miktarında artışa neden olurlar. Yürüme sırasında, pelvis ve omuzlar arasındaki aksiyel rotasyon ile ortezin kaudal ve sefalinde kalan kısıtlanmamış segmentlerde hareket artışı olabilir. Yürüme sırasında harcanan enerji artar.

Taylor breysi
Taylor breysi
Fleksiyon / ekstansiyon kontrolü sağlayan bir TLSO'dur. Aşağıda pelvik banda tutunan iki posterior paraspinal bar, paraspinal barları sabitleyen ve aksiller kemerlere bağlanan  interskapular bardan oluşur. Ayrıca tam ön abdominal destek sağlayan ve intraabdominal basıncı arttıran korse kısmı bulunur.
Knight-Taylor breysi
Kinght-Taylor breysi
Taylor tip TLSO'ya lateral eğilmeyi kısıtlamak için lateral bantlar ve bir torasik bant eklenir.
Endikasyonları: Stabil torasik ya da lomber omurga kırıklarının cerrahi olmayan ya da cerrahi sonrası tedavisinde kullanılabilir.
TLS omurga fleksiyon kontrol ortezleri
Jewett breysi
Jewett breysi
Fleksiyon kontrol TLSO'da spinal ped, suprapubik ped, oblik lateral desteklerle bağlanan anterolateral ped ve dorsolomber ped bulunur. Suprapubik bant yerine iliak krestlere basınç uygulayan bumerang bant kullanılabilir (kadınlarda mesane üzerine direkt basınçtan kaçınmak için).
Endikasyonları: Torakolomber omurgada kompresyon kırığından sonra fleksiyonu önleyerek dik pozisyonu sağlamak için kullanılır. Osteoporotik yaşlılarda kompresyon fraktürlerinin tedavisinde kullanımı tartışmalıdır çünkü alt lomber vertebralara aşırı hiperekstansiyon kuvveti uygulayarak posterior eleman kırıklarına ya da dejeneratif artritik durumların alevlenmesine yol açabilir.
Torakolomber Schuermann hastalığında, torasik osteoporotik kifozda kullanılabilir (etkisi sınırlı).
Haç şeklinde ön spinal hiperekstansiyon (CASH) TLSO
CASH TLSO
Önde haç şeklinde vertikal ve horizontal destekleri  bulunur. Sternal, pubik, posterior ve anterolateral pedleri vardır. Vertikal destek, sternal ve pubik pedlere bağlanır. Horizontal destekler arka torakolomber ped ve anterolateral pedlere bağlanır.
Endikasyonları: Jewett ile aynı.
Milwaukee breysi
Milwaukee breysi
Skolyozda kullanılan serviko-torako-lumbo-sakral ortezdir (CTLSO). Rijit plastik pelvik kuşak, boyun halkasına bir adet geniş ön alüminyum bar ve iki adet posterior paraspinal barla bağlanır. Servikal halkada mandibular ve oksiputal barlar bulunur; oksiput ve mandibulanın 2-3 cm altında yer alırlar. Barlara kemerle bağlanan pedler, skolyotik eğriliği düzeltmek için kaburgalar ve omurgaya transvers kuvvet uygular.
Endikasyonları:
- İdiyopatik skolyoz ya da esnek konjenital skolyoz. 25-40 derece arası eğrilikler, eğer eğriliğin apeksi T8'den yukarıda ise, ilerleme işaretleri gösteriyorsa, büyüme devam ediyorsa geleneksel olarak bu ortezle tedavi edilir.
- Torasik Scheuermann hastalığı kifozu.
Korseler / esnek spinal ortezler
Vertikal destekler için cepler içeren kumaş ya da çadır bezinden yapılırlar. LS, TLS, TL, sakroiliak, lomber gibi çeşitli tipte korseler mevcuttur. Bel ağrısında en çok reçete edilen ortezdir. Etkinlikleri tartışmalıdır.
Lomber ve lumbosakral korseler
Lumbosakral korse
LS desteği için en sık reçete edilen ortez LS korsedir. Gövde ve kalçaları çevreler. Sınırları ksifoid, alt kostalar, simfisiz pubis, skapulanın alt köşesi ve gluteal kıvrımdan geçer.
Endikasyonları: Bel ağrısı, kas gerilmesi.
Avantajları: Kinestetik hatırlatıcı, abdomeni destekler, lumbosakral omurgaya binen yükü azaltır, aşırı lomber lordozu önler, lateral eğilmeyi azaltır (%29).
Dezavantajları: Gövdeyi destekleyen kaslarda zayıflamaya yol açabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder