1 Haziran 2014 Pazar

Transradial / Dirsek Altı Amputasyon Protezleri

Terminal cihaz ve bilek birimi dışında, transradial bir ampute soket, dirsek menteşesi, üst kol manşeti, bir koşum ve kontrol sistemine ihtiyaç duyar.
transradial protez
Dirsek altı soketleri
Soket rezidü uzva tam oturan, rahat fakat stabil bir temas yüzeyi sağlamalıdır (istenmeyen hareketler oluşturmayan, rahatsız edici basınç konsantrasyonunu önleyen). Rezidü koldan prostetik cihaza etkili enerji aktarımı sağlamalı, güvenli süspansiyon ve kabul edilebilir bir görüntü sunmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için çoğu soket iki katmalı yapıdadır. İç duvar cilde tam temasla uyum sağlarken dış duvar karşı kola uyan sınırları ve uzunluğu sağlar. Proksimalde soket arkada olekranona, önde dirsek çizgisine kadar uzanır. Daha kısa rezidü kolda sınır hattı dirsek çizgisine daha yakındır.
Ayrık soket: Rezidü uzvu örten tam temaslı bir parçası ve buna menteşelerle bağlanan bilek birimi ile terminal cihazın tutunduğu önkol kaplamasından oluşur. Bazen çok kısa güdüklü hastalarda kullanılır. Özel dirsek menteşesi mümkün olan eklem hareket açıklığını arttırmada ve proteze dirsek kilidini dahil etmede kullanılabilir.
muenster soketi
Muenster soketi (kendinden askılı soket): Kısa transradial amputelerde ayrık sokete alternatiftir. Soket ve önkol fleksiyon başlangıcında pozisyonlanır, soket olekranon ve humerus epikondilini kaplar. Güdüğün sıkı bir şekilde sarılması, fleksiyon durumu ve yüksek sınır çizgileri ile mükemmel tutma ve güvenlik sağlanır. Fleksiyon - ekstansiyonda bir miktar EHA kısıtlılığı olsa da kompanse edilebilir. Bu tip süspansiyonda dokuz şekilli koşum kontrol amacıyla gerekir. Bu protezle hasta terminal cihazı yaygın pozisyonlarda kullanırken dirseğe tam dönme momenti uygulayabilir. Bu teknikler ayrık sokete göre daha az dirsek fleksiyonu sağlasa da, gereken kuvvetlerdeki azalma ve kullanım kolaylığı bu kısıtlılığı telafi eder. Norhwestern Üniversitesi soketi kendinden askılı soket tasarımına bir diğer örnektir.
Dirsek Eklemleri
Transradial amputasyon protezi menteşeleri soketi üst koladaki manşete bağlar. Süspansiyon ve stabilite için önemlidir.
Tipleri:
Esnek dirsek menteşeleri: Esas olarak önkol soketini askıya almak için kullanılır. Önkolun aktif pronasyon ve supinasyonuna izin verir. Yeterli istemli pronasyon ve supinasyonun bulunduğu durumlarda bunu kullanmak için seçilebilir (el bileği dezartikülasyonları ve uzun transradial amputasyonlarda).
Sert dirsek menteşeleri: Normal dirsek fleksiyonunun olduğu ancak istemli pronasyon - supinasyonun olmadığı ve daha çok stabilite gereken durumlarda tercih edilir. Tipleri tek eksenli, çok eksenli ve açı arttırıcı (step-up) olarak mevcuttur. Açı arttırıcı tasarım ayrık soketli protezle, fleksiyonun kısıtlandığı çok kısa transradial amputasyonda kullanılır. Vites ya da çift dönüş düzenlemesinin üstünlüğü olarak bu menteşeler güdüğün protezi artmış bir hareket açıklığı boyunca ilerletmesini sağlar. Dezavantajı, açı arttırıcı olmayan sisteme göre aynı miktarda fleksiyon için iki kat fazla kuvvet gerekmektedir.
Rezidü uzuv aktiviteli kilitli dirsek
Manşon ve pedler
Muenster soketi dışında, yarım manşon  ya da triseps pedi, uygun bir dirsek menteşesi ile üst kolda soketi koşuma bağlamak, soket süspansiyon ve stabilitesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca kablo kontrol hareket noktası için dayanak noktası işlevi vardır. Yarım manşon, kısa transradial amputasyonların çoğunda kullanılır. Triseps pedi uzun transradial, bilek dezartikülasyonu ve transmetakarpal protezlerde kullanılır.
transradial protezin bileşenleri
Transradial koşum süspansiyonu ve kontrol sistemleri
Dirsek altı koşumunun fonksiyonları: Protezi omuzdan askıya almak, böylece soketi rezidü uzuvda sıkıca tutmak. Vücut hareketlerini kuvvet ya da güç kaynağı olarak kullanmak, bu kuvveti terminal cihazı çalıştırmak için kablo sistemi ile iletmek.
Üç tipi bulunur: sekiz şekilli, dokuz şekilli ve omuz eğerli göğüs bandı.
sekiz şekilli koşum
Sekiz şekilli (O-halkalı koşum): En sık kullanılan koşumdur. Aksilla halkası sağlam tarafa geçirilir ve vücut kuvvetinin terminal cihaza iletiminde reaksiyon noktası olarak davranır.
dokuz şekilli koşum
Dokuz şekilli: Genellikle kendinden askılı transradial soket ile (ör: Muenster soketi) beraber kullanılır. Koşum sadece terminal cihazı kontrol etmek için gereklidir. Aksilla halkası ve kontrol bandından oluşur. Avantajı hafif olması ve öndeki destek bandı ile triseps pedi ya da manşonunun olmaması nedeniyle daha fazla serbestlik sağlamasıdır.
Omuz eğerli göğüs bandı: Hasta aksilla halkasını tolere edemiyorsa tercih edilir. Ağır kaldırma yapanlarda da kullanılabilir.
Kontrol sistemleri
Proteze gücün iletimi için olan tipik kontrol sistemleri esnek paslanmaz çelik kablo, uygun terminal geçme ya da eşleşme birimleri ve kabloların içinde kaydığı esnek tüplerden / yuvalardan oluşur. Terminal geçmeler, kablonun bir ucunu koşumlu vücut kontrol noktasına, diğer ucunu protezi kontrol eden noktaya tutturur. Tüpler kablonun iletimi için kanal ya da rehber görevi görür. İki tip kontrol kablosu sistemi vardır: Bowden kontrol kablosu sistemi ve çift kontrol kablo sistemi.
bowden kontrol kablosu ve bileşenleri
Bowden kontrol kablosu sistemi transradial tek kontrol kablosu sisteminde kullanılır. Çift kontrol sistemi ise transhumeral kontrol kablosu sisteminde ve güdük aktivasyonlu kilitli eklemli çok kısa transradial ayrık soket protezlerde kullanılır. Bowden kontrol sistemi kablonun kaydığı bir adet devamlı ve esnek yuvadan oluşur. Yuva bir taban levhası ve önkol kovanında kilit mandalı ile sabitlenmiştir. Triseps pedi manşonuna çapraz çubuk düzeneği ile tutunur. Kilit mandalları kuvvetin kabloya aktarıldığı reaksiyon noktaları olarak işlev görür. Bowden sistemi tek bir amaçla, vücut enerjisini terminal cihazı çalıştırmak için iletmede kullanılır.
çift kontrol (fairlead) kablo sistemi ve bileşenleri
Çift kontrol kablo sistemi iki fonksiyonlu bir kablodan oluşur.
  1. Dirsek kilitli olmadığında dirsek birimine fleksiyon yaptırır.
  2. Dirsek kilitli olduğunda terminal cihazı çalıştırır. Kablo farklı uzunlukta yuvalarda yerleşimlidir. Kablonun taşıma yapması ya da bir açıyla iş görmesi gereken yerlerde yuvalar kilit mandalları ile güçlendirilmiştir. Sistem hem dirsek fleksiyonunda hem de terminal cihazı çalıştırmada kullanıldığından iki yuva gereklidir. Proksimal yuvada dirsek fleksiyonunda kablo kayar. Distal yuvada terminal cihaz çalışırken kablo kayar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder