25 Eylül 2014 Perşembe

Raynaud Fenomeni

El ve ayak parmaklarında genelde stres ya da soğuğa maruziyetle ilişkili ortaya çıkan tekrarlayan vazospazmdır. İsmini bu durumu ilk kez 1862'de tanımlayan tıp öğrencisi Maurice Raynaud'dan alır. Onun tanımı şu şekilde olmuştur: "Epizodik, simetrik, akral vazospazm. Solgunluk, siyanoz, kızarıklık ve şişlik hissi ile beraber ağrı da görülebilir."
Primer Raynaud fenomeni (Raynaud hastalığı) sadece vazospazm durumudur, ek başka bir hastalıkla ilişkisi bulunmaz. Sekonder Raynaud fenomeni ise sıklıkla otoimmün özellikli diğer hastalıklarla ilişkilidir.
Primer Raynaud fenomeni için tanı kriterleri:
  • Soğuk ya da stresle tetiklenen ataklar
  • Simetrik bilateral tutulum
  • Nekroz olmaması
  • Altta yatan başka bir neden olmaması
  • Normal kapilleroskopi bulguları
  • İnflamasyon açısından normal laboratuvar bulguları
  • Antinükleer antikorların olmaması
2 yıldan uzun süredir başka bir hastalığı olmaksızın Raynoud fenomeni olan genç kadınlarda daha sonra otoimmün hastalık gelişme riski düşüktür. Anca yaşlı hastalarda ve erkeklerde durum farklıdır. Bu gruplarda Raynoud fenomeni, sistemik bir hastalık gelişmesinden 20 sene önceye kadar olan bir sürede ortaya çıkabilir.
9 yaşındaki bir çocukta Raynaud fenomeni
Raynaud fenomeninin en sık ilişkili olduğu durumlar ilerleyici sistemik sklerozis (sklerodermalı hastaların %90'ında) ve mikst bağ doku hastalığıdır (%85 prevalans). Sistemik lupus eritematozusta da görülebilir. Otoimmün olmayan buz yanığı, vibrasyon hasarı, polivinil klorid maruziyeti, kriyoglobulinemi gibi durumlarla da oluşabilir.
Primer Raynaud fenomeninde genelde yaşam tarzı değişiklikleri yeterli tedavi olurken sekonder Raynaud fenomeninde altta yatan hastalık tedavi edilir gerekirse nifedipin gibi ilaçlar verilebilir.
pnömatik çekiç kullanan birinde oluşan Raynaud fenomeni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder