15 Kasım 2014 Cumartesi

adezyon

Lat: adhaesis
İng: adhesion (vücudun içindeki iki yüzey arasında köprü kuran skar dokuları, yapışıklık)
Türkçe'deki farklı yazılışları: adhezyon
Tanım: Dokular ya da organlar arasında genelde cerrahi işlemlerden sonra oluşan fibröz bantlardır. Normalde birbiriyle bağlantısı olmayan yapılar arasında bağlantı kuran internal skar dokuları olarak düşünülebilir. Vücudun hasardan sonra gösterdiği normal iyileşme reaksiyonunun bir sonucudur.
Örnekler:
Abdominal adezyonlar: Karın içi ameliyatlardan sonra oluşabilir. Ağrı, intestinal obstrüksiyon gibi komplikasyonlara yol açabilir.
Appendektomi sonrası adezyon
Adezif kapsülit (donuk omuz): Omuz eklem yüzeyleri arasındaki adezyonlar eklem hareketini sınırlar.
Pelvik adezyonlar: Özellikle kadınlarda, cerrahi, pelvik inflamatuar hastalık, endometriyozis gibi nedenlerle üreme organları arasında oluşan adezyonlardır.
Peridural adezyonlar: Omurga cerrahilerinden sonra epidural fibrozise bağlı sinir köklerinin hareketleri kısıtlanabilir ve ağrıya yol açabilir.
Spinal cerrahiler sonrası adezyon oluşmasını önlemek için çeşitli materyaller mevcuttur (Ör: Duragen plus)
Perikardiyal adezyonlar: Kalp cerrahilerinden sonra kalp ve sternum arasında oluşabilir.
Peritendinöz adezyonlar: El cerrahisinden sonra tendon etrafındaki adezyonlar tendonun kaymasını engelleyerek hareket kısıtlılığına neden olabilir (*).
Daha önce tamir edilmiş fleksör tendonlarda Zon 2'de gelişmiş adezyonlar (**)
Fleksör tendon pulleylerindeki skar dokusu
Tenoliz esnasında tendonun çekilmesi ve adezyonlardan gevşetilmesi
İmmobilizasyonun uzun sürmesi cerrahi sonrası adezyon riskini arttırır.
Adezyonların önlenmesi ve açılması el cerrahisi sonrası rehabilitasyonun önemli bir parçasıdır (***).
Sıfat hali: adezif (İng: adhesive. Türkçe'deki farklı yazılışları: adeziv, adhezif, adheziv). Ör: Adezif kapsülit

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder