24 Kasım 2014 Pazartesi

ağrı

İng: pain
Tanım: Yaralanma, hastalık ya da duygusal bozuklular nedeniyle vücudun herhangi bir yerinde duyulan hoş olmayan his. Vucuttaki bir hasarla ilişkili ya da ilişkisiz olabilir.
Örnekler:
Akut ağrı: 30 günden kısa süren ağrı hissi. Genelde aktif yaralanma, doku hasarıyla ilişkilidir.
Fantom ağrısı: Ampute edilmiş ekstremitede duyulan ağrı.
Kronik ağrı: 3-6 aydan daha fazla süren ağrı hissi. İyileşme için beklenen dönemden daha uzun süren ağrı olarak tanımlayanlar da vardır. Nosiseptif (ağrı reseptörlerinin aktivasyonu ile ilgili) ve nöropatik (sinir sisteminin disfonksiyonu ile ilgili) olarak ikiye ayrılabilir.
Nöropatik ağrı: Somatosensöriyel sistemi etkileyen hastalık veya yaralanmalarla ilişkilidir. Anormal duyular (dizestezi) ve normalde ağrı oluşturmaması gereken duyuların ağrıya yol açması (allodini) ile karakterizedir. Devamlı ya da epizodik olabilir. Uyuşma, iğne batması, karıncalanma, yanma, donma, elektrik çarpması gibi değişik şekillerde hissedilebilir.
Psikojenik ağrı: Mental, duygusal ya da davranışsal faktörlerle ilişkili ağrı türü. Ağrının olası tüm organik nedenleri dışlandıktan sonra bu tanı konulur. Somatoform ağrı da denilir.
Subakut ağrı: Çok sık kullanılan bir tabir olmamakla beraber kabaca 1-6 ay kadar süren ağrıları tanımlar.
Ayrıca bakınız: algoloji
Dış bağlantı: Ağrı ve ağrı mekanizmalarına güncel bakış

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder