12 Kasım 2014 Çarşamba

aksesuar

Lat: accessorius 
İng: accessory (yardımcı, destekleyici)
Tanım: Eklendiği şeyin fonksiyonunu arttıran yardımcı parça.
Örnekler:
Aksesuar kas: Herhangi bir kasta görülebilen toplumda görece nadir bulunan ikinci bir kas kitlesi. En sık görülen bir örneği aksesuar soleus kasıdır. Ayrıca belli bir görevi esas yaptıran değil de yardım eden kaslara da aksesuar denilebilir (ör: aksesuar inspiratuar kaslar).
Aksesuar soleus kası. Asemptomatik olabileceği gibi 20-30'lu yaşlarda ayak bileğinde ağrılı şişlikle de kendini gösterebilir.
Aksesuar kemik: Vücutta sıklıkla bulunmasa da toplumda hatırı sayılır sayıda kişide görülebilen kemiklerdir. Talusun arkasında bulunabilen "aksesuar talus (os trigonum)" sık görülen bir örnektir.
Elde görülebilen aksesuar kemiklerin yerleri
Ayakta görülebilen aksesuar kemiklerin yerleri
Os trigonum sık görülen aksesuar kemiklerdendir.
Aksesuar nükleus: Aksesuar sinir nükleusunun C1-5 seviye spinal kord'da bulunan kısmı.
Aksesuar sinir: 11. kraniyel sinir.
Aksesuar sinir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder