23 Kasım 2014 Pazar

kırılgan yaşlı sendromu

Lat: fragilitat (kırılganlık) + Yun: syndrome (uyuşma, birleşim)
İng: frailty syndrome
Türkçe'deki farklı yazılışları: frailty sendromu
Tanım: Yaşlılarda görülen, düşme, disabilite, hastaneye yatış ve mortalite ile ilişkili yaygın bir klinik sendromdur.
Kırılganlık döngüsü
Negatif enerji dengesi, sarkopeni, kuvvette azalma ve fiziksel efora toleransın azalması bu sendromun göstergeleridir. Kırılgan yaşlı sendromunda kişide günlük işlerin gerektirdiği stres durumlarına dayanıklılık yaşa bağlı azalır. Kavrama kuvvetinde azama, düşük enerji, yürüme hızında azalma, fiziksel aktivitede azalma, istenmeyen kilo kaybı sendromun özellikleridir. Osteoporoz eşlik edebilir.
Yaş arttıkça sıklığı artan bu durum kadınlarda ve düşük sosyoekonomik düzeylilerde daha fazla görülür.
Kırılgan yaşlı sendromu için risk faktörleri: Kronik hastalık olması (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kronik böbrek hastalığı,depresyon, bilişsel bozukluklar), anemi, ateroskleroz, hormonal bozukluklar, obezite, D vitamini düşüklüğü.
Kırılgan yaşlı sendromu kriterine uyan kişilerin herhangi bir cerrahi sonrası komplikasyon yaşama ihtimali daha fazladır.
Tedavide beslenme desteği, vitamin desteği, fiziksel aktivite ve egzersiz yer alır. Daha önemlisi bu durum oluşmadan yaşlılıkla ilgili bilgilendirme yapılarak alınacak koruyucu önlemlerdir.
Ayrıca bakınız: sarkopeni
Dış bağlantı: Kırılgan yaşlıya yaklaşım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder