19 Kasım 2014 Çarşamba

tarsal koalisyon

İng: tarsal coalition
Tanım: Ayağın topuk kısmındaki iki kemik arasında anormal bir bağlantı gelişmesi durumudur. Bu anormal bağlantı kemik, kıkırdak ya da fibröz doku yapısında olabilir. 100 kişiden birinde mevcuttur. Vakaların yarısında her iki ayak da etkilenir. Hiçbir bulgu vermeyebileceği gibi hareketi kısıtlayarak tek ya da her iki ayakta ağrıya yol açabilir.
Tarsal kemikler
Tarsal kemikler kalkaneus, talus, naviküler, kuboid ve kuneiform kemiklerdir. Bunlar ayak bileğinin normal fonksiyonlarına uygun yapıdadır. Anormal bağlantılar biyomekaniği bozar. Kalkaneo-naviküler ve talokalkaneal birleşmeler olguların %90'ını oluşturur.
Tarsal koalisyon fetal gelişim sırasında kemiklerin düzgün oluşmamasına bağlı oluşabilir. Daha nadir olarak enfeksiyon, artrit, geçirilmiş travma sonucu meydana gelebilir.
Solda normal ayak. Sağda talus ve naviküler kemiklerde birleşme görülüyor.
Doğuştan bu duruma sahip kişilerde ilk belirtiler kemikler olgunlaşınca, yani 9-16 yaşlarında görülür. Bazen şikayetlerin başlaması erişkinliğe sarkabilir. Ayakta dururken ya da yürürken topukta ağrı, bacaklarda yorgunluk hissi, bacakta kas spazmı, yürürken ayağın dışa dönmesi, topallama, ayak bileğinde tutukluk, düz taban gibi belirtileri olabilir. Tanıda öykü yardımcı olur. Direkt grafi çekilir.
Düz taban görülebilir. Tarsal koalisyondaki düz taban, parmak ucunda yükselme ile düzelmez.
Tedavide NSAİİ ağrıyı azaltmada kullanılır. Masaj, EHA egzersizleri, ultrason gibi fizik tedavi seçenekleri faydalı olabilir. Etkilenen ekleme kortikosteroid enjeksiyonu yapılabilir. Eklemi destekleyen splintler kullanılabilir. Şikayetlerin çok fazla olduğu durumlarda, istirahat, koltuk değneği gibi araçlarla ekleme binen yükü azaltmak önerilebilir. Bunlarla şikayetler geçmezse cerrahi gündeme gelir.
Talus ve kalkaneus arasında birleşmeyi gösteren BT kesiti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder