15 Kasım 2014 Cumartesi

transvers

Lat: transversus
İng: transverse (bir şeyin içinden geçen, kesitsel)
Tanım: Transvers düzlem, vücudu superior ve inferior kısımlara ayıran, koronal ve sagital düzlemlere dik olan düzlemdir. Horizontal, aksiyel, transaksiyel terimleri transvers yerine kullanılabilir. Anatomik terminolojide transvers tercih edilirken radyolojide aksiyel daha sık kullanılır.
Örnekler:
Transvers düzlem / kesit:
Lomber omurganın standart MRI sekansları
Standart lomber MRI protokolünde sagital T1, T2 ve aksiyel (transvers) T2 sekansları bulunur.
Transvers miyelit: Spinal kordun kesitsel olarak bir kısmının inflamasyonu (miyelit; Yunanca spinal kord anlamındaki myelós kökünden).
Tarnsvers miyelitin MR görüntüsü
Transvers kolon: Kolonun en uzun ve hareketli parçası. Kolonun hepatik (sağ) ve splenik (sol) fleksuraları arasında abdomeni transvers olarak kat eden kısmıdır.
Ayrıca bakınız: anatomik düzlemler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder