30 Nisan 2015 Perşembe

Beynin Kanlanması, İnmede Etkilenebilen Ana Damarlar

Willis Poligonu
Şekilde beyne aşağıdan bakış ile vertebrobaziler sistemin ana damarları ve beyin sapındaki yerleşimleri görülmektedir.
Willis poligonu şematik olarak örümceğe benzetilebilir. Burada beyne alttan bakıldığı için karotid arterler kesitsel görülmekte.


Beynin ana damarlarının beslediği bölgeler ve fonksiyonel motor homonkulus. Alt ekstremite motor korteksi anterior serebral arter bölgesinde iken üst ekstremite motor korteksi orta serebral arter tarafından beslenir.
  1. Hemisferin lateral tarafının büyük kısmı esas olarak orta serebral arterden (MCA) beslenir.
  2. Anterior serebral arter (ACA), lamina terminalisten cuneus'a uzanan kısımda hemisferlerin medial kısmını besler.
  3. Posterior serebral arter (PCA) ise temporal lobun iç yüzeyini ve görme korteksini besler.
BOS Dolaşımı
  • Beyin omurilik sıvısı (BOS) beyinde esas olarak lateral, üçüncü ve dördüncü ventriküllerde yer alan koroid pleksustaki modifiye ependimal hücrelerce üretilir, geri kalanı kan damarları çevresinde ve ventrikül duvarınca oluşur.
  • BOS lateral ventriküllerden Monro foraminasına (interventriküler foramina), üçüncü ventriküle, Sylvius akuadaktına (serebral akuadakt), dördüncü ventriküle, Magendie foramenine (Median açıklık) ve Luschka foraminasına (lateral açıklıklar) geçerek beyin ve omurilik üzerindeki subaraknoid boşluğa ulaşır.
  • Hemorajiler foramenlerde oklüzyona ve buna bağlı hidrosefaliye neden olabilir.

1 yorum: