30 Nisan 2015 Perşembe

Beynin Kanlanması, İnmede Etkilenebilen Ana Damarlar

Willis Poligonu
Şekilde beyne aşağıdan bakış ile vertebrobaziler sistemin ana damarları ve beyin sapındaki yerleşimleri görülmektedir.
Willis poligonu şematik olarak örümceğe benzetilebilir. Burnu, çatılmış kaşları, 2 vantuzu, dışa bakan gözleri, amerikan traşı saçları, antenleri, tüylü sakalı, 8 bacağı, bakış açısına bağlı olarak zayıf (baziler arter) ya da şişkin (pons) karnı, arka bacaklarında iki dokunacı ve penisi ile o yırtıcı bir örümcek, adı da Willis! Burada beyne alttan bakıldığı için karotid arterler kesitsel görülmekte.


Beynin ana damarlarının beslediği bölgeler ve fonksiyonel motor homonkulus. Alt ekstremite motor korteksi anterior serebral arter bölgesinde iken üst ekstremite motor korteksi orta serebral arter tarafından beslenir.
3 serebral arterin kortikal bölgelerine baktığımızda, hemisferlerin lateral kısımları esas olarak orta serebral arterden beslenir. Anterior serebral arter, lamina terminalisten cuneus'a uzanan kısımda hemisferlerin medial kısmını besler. Posterior serebral arter ise temporal lobun iç yüzeyini ve görme korteksini besler.

1 yorum: