31 Mayıs 2015 Pazar

Romatoid Artrit için 2010 ACR Sınıflandırma Kriterleri


Hedef kişiler (kimler test edilmeli?):
 • En az 1 eklemde kesin olarak klinik sinoviti (şişliği) olanlar. *
 • Sinoviti başka bir hastalıkla daha iyi açıklanamayanlar. **

Romatoid artrit (RA) için sınıflandırma kriteri

(A'dan D'ye tüm kategorilerde karşılık gelen puanlar toplanır. ≥6/10 ise hasta kesin RA olarak sınıflandırılır) ***
A. Eklem tutulumu 
 • 1 büyük eklem ††: 0 puan
 • 2-10 büyük eklem: 1 puan
 • 1-3 küçük eklem ††† (beraberinde büyük eklem tutulumu olabilir veya olmayabilir): 2 puan
 • 4-10 küçük eklem (beraberinde büyük eklem tutulumu olabilir veya olmayabilir): 3 puan
 • >10 eklem (en az biri küçük eklem) ‡: 5 puan
B. Seroloji (sınıflandırma için en az bir test sonucu gerekmektedir)
 • Negatif RF ve negatif ACPA ‡: 0 puan
 • Düşük pozitif RF ya da düşük pozitif ACPA: 2 puan
 • Yüksek pozitif RF ya da yüksek pozitif ACPA: 3 puan
C. Akut faz reaktanları (sınıflandırma için en az bir test sonucu gerekmektedir)
 • Normal CRP ve normal ESR ‡‡: 0 puan
 • Anormal CRP ya da anormal ESR: 1 puan
D. Semptomların süresi #
 • <6 hafta: 0 puan
 • ≥6 hafta: 1 puan

* Bu kriterler ile yeni başvuran hastaların sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak romatoid artrite özgü erozif hastalığı olanlarda 2010 kriterlerini karşılayan öykü varsa RA olarak sınıflandırılır. Uzun süreli hastalığı olanlardan inaktif hastalığı olanlar dahil, retrospektif verilere göre 2010 kriterlerini karşılayanlar da RA olarak sınıflandırılmalıdır.
** Hastanın özelliklerine göre ayırıcı tanı çeşitlilik gösterir. Sistemik lupus eritematozus, psöriyatik artrit ve gut düşünülmelidir.
*** Puanı <6/10 olan hastalar RA olarak sınıflandırılamasa da durumları zaman içinde tekrar değerlendirilebilir ve kriterleri tamamlayabilirler.
† Eklem tutulumu muayenede herhangi şiş ya da hassas eklemi içerir. Sinovitin görüntüleme kanıtı ile doğrulanabilir. Distal interfalangial eklemler, birinci karpometakarpal eklemler ve birinci metatarsofalangeal eklemler değerlendirme dışı tutulur.
†† Büyük eklemler omuz, dirsek kalça ve ayak bileklerini içerir.
††† Küçük eklemler metakarpofalangeal eklemler, proksimal interfalangeal eklemler, 2-5 metatarsofalangeal eklemler, başparmak interfalangeal eklemler ve el bileklerini içerir.
‡ Bu kategoride etkilenen eklemlerden en az biri küçük eklem olmalıdır. Diğer eklemler büyük eklem ya da diğer tipteki küçük eklemlerden oluşabilir (temporomandibular, akromiyoklavikular, sternoklavikular, vb).
‡ Negatif değerler normalin üst sınırına eşit ya da ondan daha düşük IU seviyelerini ifade eder. Düşük pozitif değerler normalin üst sınırından yüksek ancak 3 katından yüksek olmayan değerleri ifade eder. Yüksek pozitif değerler normalin üst sınırının 3 katından daha yüksek değerleri ifade eder. RF sadece pozitif ya da negatif olarak raporlanıyorsa, pozitif sonuç düşük pozitif değer olarak puanlanır. ACPA = anti sitrüline protein antikoru.
‡‡ Normal / anormal değerleri yerel laboratuar standartlarına göredir.
# Semptomların süresi, değerlendirme esnasında klinik olarak etkilenmiş eklemlere ait sinovit belirtilerinin (ağrı, şişlik, hassasiyet) süresine dair hastanın beyanına göre hesaplanır. Tedavi durumundan etkilenmez.

Kaynak: https://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder