30 Haziran 2015 Salı

Osteitis Kondensans İlii

Osteitis kondensans ilii, ilium kemiğinin sakroiliak ekleme komşu kısmında görülen benign nitelikte bir sklerozdur. Genellikle semptoma yol açmaz, ancak %1-2,5 oranında bel ağrısı yapabildiği de bildirilmiştir. Sebebinin sakroiliak eklemlerin maruz kaldığı mekanik stres olduğuna inanılmaktadır. Doğum yapmış kadınlarda daha sık görülen bir durum olsa da doğum yapmamış kadınlarda ve erkeklerde de görülebilir.
Radyolojik olarak, sakroiliak eklemin ilial parçasında genelde bilateral ve üçgen şeklinde skleroz izlenir. Bunun yanısıra sakrumun etkilenmemesi ve eklem aralığında daralma olmaması tanı koydurur, ileri tetkike gerek yoktur. Tek taraflı tutulum da olabilir.
Benign bir durumdur, bazı olgularda kendiliğinden düzelebilir. Bel ağrısına neden oluyorsa fizik tedavi, NSAİİ, steroid enjeksiyonları uygulanabilir.
Ayırıcı tanıda sakroileit düşünülebilir. Osteitis kondensans ilii'de sakroiliak eklemler normaldir, düzensizlik, erozyon ya da eklem aralığında daralma izlenmez. Klinik özellikler de iki patolojinin ayırımında yardımcıdır.

Kaynaklar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder