3 Temmuz 2015 Cuma

Palindromik Romatizma

Palindromik romatizma çok sayıda tekrarlayıcı afebril ataklarla seyreden akut artrit, periartrit ve bazen eklem yakınlarında şişlikle karakterize bir hastalıktır. Ataklar birkaç saatten birkaç güne kadar değişen süreli olabilir, tamamen ve sekel bırakmadan iyileşir. Toplumda %5 oranında görüldüğü tahmin edilmektedir. Kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülür. Ortalama başlangıç yaşı 45 olmakla beraber 20-80 yaş aralığında olgular bildirilmiştir. En çok etkilenen eklemler omuz, diz, el bileği, ayak bileği ve elin küçük eklemleridir. Kalça, dirsek ve ayak daha az etkilenir ama aslında palindromik romatizma her eklemi tutabilir. Aynı anda birden çok eklem tutulabilir ama çoğunlukla monoartiküler tutar. Eklem tutulumu asimetrik ve gezici tarzdadır, hastalar genelde çok şiddetli ağrıdan yakınır. Atak sırasında eklem ağrısı yavaşça artar, birkaç saatte tepe yapar ve 48 saat içinde tamamen düzelir. Atak sıklığı günde bir gibi sık veya ayda bir gibi daha seyrek olabilir. Eklemde kızarıklık ve şişlik ya da eklem yakınında şişlik gibi bulgular verir. Ateş gibi konstitüsyonel semptomlar olmaz. Bazı olgularda ellerde atak sırasında oluşan sonra kaybolan intrakutanöz ya da subkutanöz nodüller bildirilmiştir.
Etiyoloji ve patogenez bilinmemektedir. Alerjik bir nedene bağlı olabilir. Antifosfolipit sendromu ile ilişkisi bulunmuştur.
Laboratuar testleri normaldir, ESR ve CRP değerleri yüksek olabilir. Lökosit sayısı normaldir, ANA sıklıkla negatiftir.
Palindromik romatizmanın ayırıcı tanısında romatoid artrit, kristal artropatiler, reaktif artrit, diğer seronegatif spondiloartropatiler, intermittan hidrartroz, Behçet hastalığı, relapsing polikondrit, sarkoidoz, Whipple hastalığı düşünülmelidir.
Palindromik romatizma tanısı konulan bir hasta takiplerinde şu üç durumdan birine evrilebilir: 1) Atakların remisyonu, 2) Kalıcı eklem tutulumu olmadan atakların tekrarlaması, 3) Kronik hastalık gelişmesi (en sık olarak romatoid artrit). Palindromik romatizmanın ayrı bir hastalık mı olduğu, yoksa romatoid artriin erken bir formu mu olduğu halen tartışılmaktadır. Hastaların yaklaşık üçte biri romatoid artrite evrilir. Bu hastaların takibinde çıkabilecek diğer kronik hastalıklar arasında SLE, spondiloartropatiler ve nadiren Wegener granülomatozu sayılabilir.
Ataklar sırasında NSAİİ kullanılabilir. Hidroksiklorokin, kronik hastalık gelişme riskini ve atak sıklığını azaltabilir.

Kaynaklar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder