16 Ağustos 2015 Pazar

Pulmoner Rehabilitasyona Giriş

Pulmoner Rehabilitasyonun Hedefleri
 • Kardiyopulmoner fonksiyonda iyileşme
 • Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi
 • Hastanın hastalığını daha iyi anlaması
 • Hastanın kendine bakımla ilgili sorumluluğunu arttırmak ve tıbbi tedaviye uyumunu arttırmak
 • Yaşam kalitesinde, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) kapasitesinde ve işe dönüşte düzelme sağlamak
Pulmoner Rehabilitasyonun Faydaları
 • Egzersiz toleransında, semptom sınırlı oksijen tüketiminde, iş üretiminde, mekanik verimde iyileşme
 • Egzersiz, arteriyel dolaşımdan oksijen çekilmesini arttırarak arteriyel-venöz oksijen farkını arttırır.
 • Dinlenme ve değişik aktiviteler esnasında dispne şikayetinde ve solunum hızında azalma
 • Genel yaşam kalitesinde artış, anksiyete ve depresyonda azalma, günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yapabilme
 • Ambulasyon kapasitesinde iyileşme
 • Hastaneye yatış oranlarında düşme
 • Kalp ve akciğerlerin maruz kaldığı stresi azaltmak ve verimlerini arttırmak için periferik kas kitlesinin kondüsyonuna odaklanılır.
Pulmoner Rehabilitasyona Aday Kişiler
 • Aşağıdaki özelliklerden en az birini taşıyan hastalar bir pulmoner rehabilitasyon programından en çok fayda görürler:
  • Tahmini maksimum O2 tüketiminin %75'inde, egzersiz solunum nedeniyle kısıtlanıyorsa,
  • 1 saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi (FEV1) 2000 ml'in altında ise ya da FEV1/FVC oranının %60'ın altında olduğu bir obstrüktif havayolu hastalığı varsa ya da öngörülen hacmin %80'inden az karbon monoksit difüzyon kapasitesi olan pulmoner vasküler hastalık varsa.
 • Sigara içmeyen motive hastalar ya da sigarayı bırakmış ve aktiviteleri dispne nedeniyle kısıtlanan hastalar bir pulmoner rehabilitasyon programı için uygun adaylardır. Sigara içicileri, eğer sigarayı bırakmanın önemi vurgulanırsa ve sigaranın bırakılması rehabilitasyon programına entegre edilirse, rehabilitasyondan fayda görebilir.
 • Programa başlamadan önce pulmoner disabilitenin fonksiyonel değerlendirmesi önerilir.
Fonksiyonel Pulmoner Disabilitenin Sınıflandırılması
Moser Sınıflaması
1. İstirahatte normal - zorlu işlerde dispne
2. Normal GYA performansı - merdiven ve yokuşlarda dispne
3. Belirli GYA'lar ile dispne, yavaş ritim ile bir blok yürüyebilir
4. Bazı GYA'larda bağımlı, minimal zorlanma ile dispne
    Not: 1-4'de istirahatte dispne olmaz.
5. Eve bağımlı - istirahatte dispne. Çoğu GYA'da yardıma ihtiyaç duyar.

Yukarıda listelenen kriterlere sahip hastalar rehabilitasyondan yarar görse de, bir hastayı pulmoner rehabilitasyon programına almak için tanımlanmış bir "minimum akciğer fonksiyonu" yoktur.

Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder