2 Eylül 2015 Çarşamba

Tekerlekli Sandalye Reçeteleme

(Daha önce tekerlekli sandalyeler ile ilgili bir yazı paylaşmıştım. Burada ise sandalyenin tüm bileşenlerini klinik anlamlarıyla beraber bulacaksınız)

Tekerlekli sandalye reçetelemede temel konular
Farklı özellikleri olan çok sayıda tekerlekli sandalye tipi vardır. Bu yazıda bir hasta için en uygun tekerlekli sandalyeyi reçetelemede temel prensipleri tartışacağız. Tekerlekli sandalye kişinin mobilizasyon ve fonksiyonel kapasitesini arttırırken komorbiditelere ve başka fizyolojik fonksiyonel kısıtlılıklara yol açmamalıdır.
Tekerlekli sandalye reçetelemeden önce klinisyen tam bir tıbbi öykü almalı ve hastanın klinik durumunu değerlendirmelidir. Kuvvet, dayanıklılık, eklem hareket açıklığı, baş ve gövde kontrolü, postürel mat değerlendirmesi, cilt bütünlüğü, duyu, oturma dengesi, mevcut fonksiyonel durum ve rehabilitasyon hedefleri belirlenmelidir. Bir diğer önemli husus hastanın durumunun stabil mi yoksa değişken mi olduğudur. Progresif bir hastalığı olanlar için, klinik ve fonksiyonel durum değişikliklerine uyum sağlayabilecek esnek bir tekerlekli sandalye gerekir.
Temel tekerlekli sandalye bileşenleri
 • Standart bir tekerlekli sandalyenin kısımları ve ölçüleri şekilde belirtilmiştir.
 • Bireye özgü tekerlekli sandalye reçete ederken dikkate alınması gereken bazı anahtar noktalar ve hasta ölçüleri vardır.
Tekerlekli sandalye için ölçü alımı
Bütün ölçüler mat (minder) gibi düzgün bir yüzey üzerinde alınmalıdır. Hasta oturmalı ya da nötral, dik pozisyon alacak şekilde desteklenmelidir. Dik oturmayı başaramayan hastalara ölçü alınırken istenen postürü koruyabilmeleri için destek gerekir. Otuma ölçüleri tekerlekli sandalyedeyken alınmamalıdır çünkü sandalyenin destek bileşenleri doğru ölçüme engel olur. Doğru alınmayan ölçüler deformite artışı ve bası yarası gelişimi için en önemli hazırlayıcı faktörler arasındadır.
Oturma ölçüleri
Oturma yüzeyi
 • Uygun oturma genişliği stabilite, konfor, kolay itiş ve cilt bütünlüğü için önemlidir.
  • İki tip oturma yüzeyi vardır:
   1. Vinil askılı yüzey: Katlanabilir, hafiftir ve temizlemesi kolaydır.
   • Dezavantajları: Oturma yüzeyi askıda olduğundan yeterli desteği sağlamaz ve posterior pelvik tilte, kalça iç rotasyonu ve adduksiyonuna yol açabilir. Bunlara bağlı olarak gövdede çökme, başın öne fleksiyonu, boyun hiperekstansiyonu, omuz kuşağında protraksiyon elevasyon oluşabilir.
   1. Sert oturma yüzeyi: Sert olması ile daha iyi postürel kontrol sağlar.
   • Dezavantajları: Biraz daha ağırdır ve sandalyenin katlanması daha zordur.
 • Her iki tip sandalyeye de hastalar direkt olarak oturmamalı, bir tür yastık kullanmalıdır. Hafif ve destekleyici bir oturma yüzeyi sağlamak için yastığın altına sert bir ek konulabilir. Bu tür bir sert ek, elma ağacı gibi hafif bir tahtadan, vinil kaplı tahtadan ya da sert plastik malzemeden oluşabilir.

Oturma genişliği
 • Kalçaların en geniş yerinden alınan ölçü (giysiler ve varsa ortez mevcutken).
  • Manuel tekerlekli sandalyeyi esas mobilizasyon aracı olarak kullanan hastalar için sandalye genişliği, kalça genişliğine eşit olmalıdır. Böylece tekerleklere ulaşmaları kolay olur. Bazen fonksiyonel nedenlerle tekerlekli sandalye genişliği, hastanın ölçülen kalça genişliğinden 2,5 cm daha fazla olabilir. Bu fazladan genişlik hastanın tekerlekli sandalyede giyinmesi veya temiz aralıklı kateter kullanımı gibi günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırır.
  • Akülü tekerlekli sandalyeyi esas mobilizasyon aracı olarak kullanan hastalar için sandalye genişliği kalça genişliğinden 2-2,5 cm fazla olabilir. Ancak skolyoz riski unutulmamalı ve gerekirse pelvisin maksimum yerleşiminin sağlanması için kalça destekleri kullanılmalıdır.
 • Eğer tekerlekli sandalye çok dar olursa transferler zorlaşır ve büyük trokanterlerde bası yarası gelişimi riski artar. Aksine sandalye çok geniş olursa gövde desteği azalır, skolyoz, sırt ağrısı, tekerlekli sandalyeyi itmede güçlük gibi sorunlara yol açar.
Oturma derinliği
 • Hasta minder üzerinde otururken ve kalçalarını mümkün olduğunca nötral pozisyonda tutarken belirlenir.
 • Kaba etlerin arkasından popliteal fossaya kadar ölçülür ve 1 cm çıkarılır.
  • Eğer sırt desteği yastıklı ise yastık kalınlığı göz önüne alınmalıdır. Bu durumda sandalye derinliği sırt desteğindeki yastığın bulunduğu yerden oturma askısı ya da yüzeyinin ön kısmına kadar olan mesafedir.
  • Eğer hasta manuel tekerlekli sandalyeyi ayak hareketi ile ilerletecekse 2,5-5 cm çıkarılır. Yastık arkaya eğilerek dizin sandalyeyi itmek için yeterli fleksiyon yapabilmesi için alan açılır.
 • Sandalye derinliği az olursa femurlar üzerine dağılan yük azalır ve sonuçta iskiyal tüberositalara binen basınç artar.
Oturma yüksekliği
 • Ayakkabının topuğunun altından uyluk arkasına kadar olan mesafe (alt bacak boyu) ölçülerek belirlenir. Oturma yastığının sıkıştırılmış haldeyken olan yüksekliği çıkarılır, 7-10 cm ise bacak istirahat alanı için eklenir.
  • Yastık yüksekliği için malzeme önem taşımaktadır. Hava, köpük ya da jel olabilir. Hasta oturduğunda gerçekleşen sıkışma miktarı da önem taşımaktadır. Köpük yastıklar normal boyutlarının yarısı kadar sıkışırlar.
 • Oturma yüksekliği ayakla sürüş ya da hemiplejik hasta için kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hemiplejik hastanın sağlam bacağı ile itme sağlayabilmesi için sandalye yere daha yakın ayarlanır.
  • Ayakla itme yapacak hastalar için tanımlandığı şekilde alt bacak boyundan sıkıştırılmış yastığın kalınlığı kadar olan mesafe çıkarılarak oturma yüksekliği bulunur. Böylece hasta ayağını yerde dinlendirebilir ve ayakla itiş için yeterli topuk vuruşu yapabilir.
 • Bu hasta için oturma yüksekliği fazla ayarlanırsa hasta sağlam el ve bacağı ile sandalyeyi ilerletmeye çalışırken devamlı surette sandalyeden kayacaktır.
Sırt desteği yüksekliği
 • Tekerlekli sandalyenin sırt desteği yüksekliği hastanın yapabildiği şeylere ve destek ihtiyacına göre değişkenlik gösterir.
 • Genel olarak sırt desteği iyi gövde desteği sağlayacak kadar yüksek olmalı ancak hareketi engellememelidir. İtiş için kollarını kullanan hastalarda sırt desteği yüksekliği, skapulanın alt açısının hemen altına gelecek şekilde olmalıdır. Sandalye skapulayı örtmemelidir.
 • Sırt desteği çok yüksek olursa omuz hareketlerini engelleyebilir. Çok alçak olursa yeterli gövde stabilitesi sağlanamaz.
 • Kaba etlerin alt kısmından skapulanın alt köşesine kadar olan mesafe ölçülür. Buna sıkıştırılmış oturma yastığının yüksekliği eklenerek gerçek sırt desteği yüksekliği ölçüsü bulunur.
 • Hastanın gövde kontrolü iyiyse ve sandalyeyi ilerletebiliyorsa sırt desteği skapulanın alt köşesinin hemen altından biraz daha aşağıda olabilir. Dikkat edilecek tek nokta hastanın stabilitesi için sırt desteğinin üzerinden hiperekstansiyon yapmamasıdır.
 • Hastanın üst ekstremite kuvveti yoksa ve gövde kontrolü kötüyse, ölçü ilk olarak kaba etlerin alt kısmından spina skapulaya dek alınır. Buna sıkıştırılmış oturma yastığının yüksekliği eklenerek üst ekstremite kuvveti ve gövde kontrolü iyi olmayan hasta için sırt desteği yüksekliği ölçüsü bulunmuş olur. Sırt desteği hastanın omzundan yüksek olmamalıdır, omzun hemen altında spina skapula hizasında olmalıdır. Hasta yeterli destek için ayrıca baş desteğine ihtiyaç duyar.
Baş desteği
 • Kaba etlerin alt kısmından kraniyumun tepesine kadar olan mesafe ölçülür. Sıkıştırılmış oturma yastığının yüksekliği eklenerek baş desteğinin tepe noktası pozisyonu belirlenir. Hastanın tercihine göre bu yükseklik 5-10 cm alçaltılabilir.
Ayak istirahati yüksekliği
 • Hastanın ayakkabısının topuğundan uyluk arka yüzde popliteal fossaya kadar olan mesafeyi ölçün. Ayak istirahatleri genelde ayarlanabilir ve yerden 5 cm yükseltme sağlar.
Arkaya yatma ve boşlukta dönme mekanizmaları
 • Arkaya yatma ve boşlukta dönme mekanizmalarının kullanılması için en önemli sebep yeterli ağırlık aktarımını sağlayarak cilt bütünlüğünün bozulmasını önlemektir. Diğer nedenler arasında oturma dengesinin kötü olması, kötü endurans, ortezler, değişken solunum durumuna bağlı ihtiyaçlar ve sırt desteğini ayarlamayı gerektiren diğer nedenlerdir.
 • Bu sistemler manuel ya da akülü tekerlekli sandalyelerde kullanılabilir.
 • Hasta ve bakım vereni bu sistemler hakkında yeterince bilgilendirmek gerekir. Bu sistemler sandalyeyi ağırlaştırır, boyutunu arttırır, hantallaştırır. Arkaya eğildiğinde stabiliteyi koruyabilmesi için daha uzun tekerlek genişliği gerekir. Ev içi erişilebilirlikte bunlar önemli konulardır.
Boşlukta dönme mekanizmasının şematik gösterimi. Kullanıcı aynı pozisyonda kalır ancak oryantasyon değişir. Böylece basıncın yeniden dağılımı sağlanır.
Arkaya yaslanan tekerlekli sandalye
 • Arkaya yaslanan sırt desteği dik konumdan arkaya doğru değişen açılarda eğilme durumuna kolayca pozisyonlanabilir. Sandalyenin oturma yüzeyi yere göre aynı pozisyonda kalır. Yarı yaslanan sandalye 120 derecede sınırlanırken tam yaslanan sandalye 180 derecede sınırlanır.
 • Arkaya yaslanan bir manuel tekerlekli sandalye, standart tekerlekli sandalyeden en az 7 cm daha uzundur ve hasta için sürmek daha zordur.
 • Kişi sandalyede yaslanırken ve dik konuma gelirken makaslama kuvvetleri artar.
 • Akülü tekerlekli sandalyelerde makaslama kuvvetini azaltan yaslanmalı oturma sistemleri mevcuttur. Ancak bu kuvvetleri sıfırlamak mümkün değildir, bu nedenle belirgin vertebral spinöz çıkıntısı olan ya da kemikleri belirgin hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 • Akülü yaslanan sandalyenin avantajları:
  • Basıncın rahatlatılmasında bağımsız olmayı sağlar.
  • Ortostatik ataklarda yardımcı olur.
  • Kalça ve diz için pasif hareket açıklığına izin verir – ancak bu bir pasif EHA programının parçası olamaz.
  • Kateterizason daha kolaydır.
  • Sekresyon mobilizasyonuna yardım eder.
  • Ağırlık aktarımı sırasında nesneler kucak sehpasından devrilmez.
  • Basınç rahatlatma sırasında masa ya da sıra altındaki pozisyonunu korur.
  • Büyük bir bagajı olan bir arabada taşınabilir.
 • Akülü yaslanan sandalyenin dezavantajları:
  • Makaslama kuvvetlerine ve buna bağlı bası yaralarına yol açabilir.
  • Kalça pozisyonu değişimine bağlı olarak spastisiteyi arttırabilir.
  • Dönme yarıçapı artar.
  • Birkaç ağırlık aktarımı sonrası hasta ideal oturma pozisyonunu sürdüremez.
Boşlukta dönme (tilt-in-space) sistemleri
 • Arkaya yaslanma sistemine alternatif bir basınç rahatlatma sistemidir.
 • Tüm sandalye ve sırt desteği tek bir ünite olarak arkaya döner.
 • Oturma yüzeyi ile sırt desteği arasındaki açı değişmez. Hasta aynı pozisyonda kalır ama uzaydaki oryantasyon değişir. Böylece basınç oturma yüzeyinden sırta aktarılır. Makaslama kuvveti minimumdadır.
 • Basıncın yeterli miktarda yeniden dağıtılabilmesi için sistem en az 45 derece eğilebilmelidir. Çoğu sistem 45-60 derece eğilmeye izin verir.
 • Boşlukta dönme sistemlerinin avantajları
  • Basıncın rahatlatılmasında bağımsız olmayı sağlar.
  • Ortostatik ataklarda yardımcı olur.
  • Makaslama kuvveti minimumdur.
  • Pozisyon değişimleri sırasında spastisitenin etkisi azalır.
  • Ağırlık aktarımları sırasında oturma pozisyonunu korur.
  • Dönme yarıçapı daha azdır.
 • Boşlukta dönme sistemlerinin dezavantajları
  • EHA faydası sağlamaz.
  • Basınç dağılımında, 180 derece arkaya yaslanabilen bir sandalyeye göre daha az rahatlama sağlar.
  • İdrarı baca torbasında toplanan bir hastada eğik pozisyonda idrar sızabilir (anti-reflü kapakçıklı tüpler bunu önleyebilir).
  • Eğik pozisyonda kucak sehpasındaki nesneleri korumak zordur.
  • Ağırlık aktarımı sırasında masa ya da sıradan uzaklaşmak gerekir.
  • Boşlukta dönme sistemli tekerlekli sandalyenin yüksek olması nedeniyle taşınması için yüksek kapılı bir araç gerektirebilir.
  • Kateterizasyon uygulamak zordur.
  • Araba ile taşınmak için kolayca parçalarına ayrılamaz.
Arkaya yaslanan vs boşlukta dönme sistemleri
Yukarıdaki karşılaştırmalar bu iki tip sandalyeden hangisinin hastanın medikal, fonksiyonel ve yaşam biçimi ihtiyaçlarına göre daha uygun olduğunu belirlemede kolaylık sağlaması açısından yapılmıştır. Çeşitli avantaj ve dezavantajlarına karşılık, belirli bir hasta için iki sistemden biri “mükemmel” tekerlekli sandalye olabilir. Çoğu durumda fonksiyonu maksimuma çıkarmak için aynı sandalyede hem arkaya yaslanma hem de boşlukta dönme sistemi beraber olabilir. İki sistemin kombinasyonu akülü sandalyeler için daha çok önerilir çünkü manuel sandalyelerde bu sistemlerin getirdiği ek yük sorun oluşturur.
Kol desteği
 • Kol yüksekliği için kaba etlerin altından hastanın doksan derece fleksiyonda dirseğinin altına kadar olan mesafe ölçülür. Buna sıkıştırılmış oturma yastığının yüksekliği eklenir.
 • Tekerlekli sandalyelerin kol destekleri sabit, kayabilen, dönebilen ya da tamamen çıkarılabilen nitelikte, yüksekliği sabit ya da ayarlanabilir olabilir. Tam boyda ya da masa boyunda olabilir. Tübüler materyal köpükle kaplı ya da tübüler materyalin üzerinde standart düz ped olabilir.
 • Kol desteklerinin uygun glenohumeral destek sağlamak, uzanma ya da çeşitli işler sırasında ağırlığı aktarmak için yüzey oluşturmak, bası yaralarını önlemek için kollarıyla gövdelerini belli aralarla kaldırmak zorunda olan hastalara destek noktası olmak gibi işlevleri vardır.
Sabit vs Çıkarılabilir / dönebilir kol destekleri
 • Sabit kol destekleri hareketli parçaları olmadığından daha hafiftir ve sandalye genişliğini arttırmazlar.
  • Dezavantajı: Genelde reçete edilmezler çünkü hastanın sandalyeden lateral transferine izin vermezler.
 • Çıkarılabilir / dönebilir kol destekleri, transferlerinde bağımsız olmaya yakın olan ve sandalyeden lateral transfer yapma ihtiyacı olan hastalar için gereklidir.
  • Dezavantajları: Sandalyenin ağırlığını arttırırlar. Bazı çıkarılabilen kol destekleri sandalyenin genişliğini 5 cm kadar arttırır.
Tam boy vs Masa boyu kolu
 • Sabit ya da çıkarılabilen tipleri mevcuttur.
 • Çıkarılabilen masa boyu uzunluktaki kol en sık reçete edilen tiptir.
 • Tam boy daha çok kol desteği sağlar, bu da kucak tepsisini desteklemek için gereklidir. Ayrıca oturma-ayağa kalkma transferlerinde üst ekstremite gücünden yararlanmayı sağlar.
 • Dezavantajı hasta masa ya da sıralara yaklaşamaz.
 • Masa boyu kol destekleri hastanın yemek ya da iş için masa ve sıralara daha rahat ulaşmasını sağlar.
Ayarlanabilir yükseklikte kol destekleri
 • Yeterli glenohumeral desteği olan kişiler için ayarlanabilir yükseklik gereklidir. Özel sabit yükseklikte sandalyeye bir alternatif olarak da işlev görebilir.
 • Ayarlanabilir yükseklikte kol destekleri sabitlere göre daha ağırdır.
Tübüler vs standart kol destekleri
 • Tübüler kollar, hasta sandalyeyi iterken önkolunu daha rahat kullanmasını sağlar. Kare kenarlı standart kol desteği pedleri sıklıkla itme hareketi ile önkolda çürüğe neden olur.
Varyasyonlar:
  • Sargılı kol destekleri çıkarılarak sandalyenin arkasına tutturulabilir. Bu tasarım sandalyenin toplam genişliğini arttırmaz.
  • Kayabilir ya da dönebilir kol destekleri aktif spinal kord yaralanmalı hastalarca tercih edilir.
  • Aktif, genç hastalar denge problemi yoksa kol desteksiz sandalyeyi tercih edebilir.
Tekerlekler
 • Standart sandalyede önde 5-20 cm çaplı küçük tekerlekler, arkada 5-60 cm çaplı tekerlekler bulunur. Yarı yükseklikte tekerlekli sandalyelerde de genelde aynı çerçeveli 50 cm arka, 15 cm ön tekerlekler bulunur. 55 cm çaplı arka tekerlekler de mevcuttur.
  • Mag tekerlekleri en sık olarak kullanılır. Tek parçadırlar, metal alaşımdan ya da metal ve plastik malzemeden üretilirler. Tel çubuklu tekerlekten sadece biraz daha ağırdır ama bakım gerektirmez.
 • Bisiklet tekerleği gibi olan tel çubuklu tekerlekler daha hafiftir. Hafiflik sayesinde sandalyeyi iterken daha az kuvvet gerekir. Şok absorpsiyonu daha iyidir. Ancak eğilme ve gevşeme gibi nedenlerle daha çok bakım gerektirirler.
 • Spinerji tekerlekler standart çubuklu olanlardan daha hafif ve sağlamdır. Daha az bakım gerektirir ancak pahalıdır.
Ayarlanabilir aks pozisyonu

Sabit
 • Çoğu standart tekerlekli sandalyede aks sabit pozisyondadır. Aks, tekerleğin çerçeveye bağlandığı yerdir. Bu tür akslar sandalyeyi esas mobilite aracı olarak kullanmayan hastalar için uygundur.
Ayarlanabilir
 • Ayarlanabilir akslı tekerlekli sandalyede, aks öne hareket ettirilerek ağırlık merkezi altına getirilir. Böylece hastanın arka tekerleğe ulaşması kolaylaşır ve daha etkin bir itiş mümkün olur. Önde yer alan aks, ön tekerleklerin havaya kaldırılabilmesine imkan verir. Spinal kord yaralanmalı hastalar için bu önemli bir fonksiyondur. Ön tekerleğin havaya kaldırılabilmesi, kaldırım kenarı gibi yükseltilerin aşılabilmesini sağlar.
 • Aksın yeri arkaya doğru da yer değiştirilebilir. Ağırlık merkezindeki değişimi telafi etmek için aksı arkaya alan özel tasarımlar mevcuttur. Bilateral alt ekstremite amputasyonu olan ve arkaya yaslanmalı tekerlekli sandalyelerde arka yerleşimli aks gerekmektedir.
 • Arka tekerlekler daha arkada oldukça:
  • Yuvarlanmaya direnç artar.
  • İtme için daha fazla enerji gerekir.
  • Dönme yarıçapı artar.
  • Sandalye daha stabil olur.
  • Omuz önde kaldığı için glenohumeral eklemin daha fazla ekstansiyon yapması gerekir.
 • Arka tekerlekler daha önde oldukça:
  • Yuvarlanmaya direnç azalır.
  • İtme için daha az enerji gerekir.
  • Dönme yarıçapı azalır.
  • Sandalyenin manevra yeteneği artar.
  • Manuel itişle oluşan omuz ağrısı azalabilir.
Lastikler
Tel çubuklu ya da tek parça tekerleklerde kullanılan çeşitli lastik tipleri vardır.
 • Sert (solid) kauçuk lastikler
  • Düz ve pürüzsüz yüzeylerde çok düşük yuvarlanma direnci vardır.
  • "Patlak" lastik riski yoktur.
  • Düz olmayan zeminde süspansiyon etkisi yoktur. Pnömatik lastiğe göre daha konforsuz sürüş sağlar.
  • Pnömatik lastikten daha ağırdır.
 • Pnömatik lastikler
  • Diğer lastiklerden daha hafiftir.
  • Sert lastiklerden daha yumuşak ve rahat sürüş sağlarlar.
  • Santimetre-kareye düşen yük arttıkça yuvarlanma direnci düşer.
  • İç tüp hava ile doludur ve hafiftir
  • Lastiğin profili işlemeli ya da düz olabilir.
  • Çoğu yüzeyde en iyi sürüşü sağlar, ancak düz yüzeylerde kauçuk kadar iyi değildir.
  • Eğer sürüş alanları daha çok halı ile kaplıysa pnömatik lastikler en iyisidir, çünkü halılar yuvarlanma direncini dört kat arttırır. Pnömatik lastikler dışarıda kullanım sırasında süspansiyon etkisi ile daha rahat bir sürüş sağlar ve sandalyenin yıpranma ve aşınmasını azaltır.
  • Üç haftada bir lastiklere hava doldurulmalıdır. "Patlak" lastik riski vardır.
  • Pnömatik lastikler yumuşak kauçuk ya da lateks jel içeren havasız (patlamaz) iç tüpe de sahip olabilir. Sürüş sırasında süspansiyon olur ve lastik patlama riski yoktur. Ancak sert lastikten biraz daha ağırdır.
 • Arazi lastikleri
  • Daha geniş basma yüzeyi vardır ve toplamda da daha geniştir.
  • Hava dolu lastiklerdir, standart iç tüp kullanırlar.
  • Yumuşak ve kumlu yüzeyde hareket etmek için kullanılır. 5-6 cm kalınlıktadır.
 • Kevlar lastikleri
  • Delinmeye - patlamaya daha dirençli olan kevlardan yapılır.
  • Uzun ömürlü ve yumuşak sürüş sağlar.
  • Standart havalı lastiğe göre patlak lastik riski daha azdır.
Kavis
 • Kavis, tekerleğin vertikal eksenle yaptığı açıdır. Tekerleğin alt ucu üst ucundan daha dıştadır.
 • Kavis 2-12 derece arasında olabilir.
 • Kavis ile tekerlek biyomekanik olarak omuz eklemine göre daha iyi bir konumda yer alır.
 • Kavis ile (özellikle yüksek hızlarda) tekerlekli sandalyeyi itiş kolaylaşır, stabilite artar ve dönüşler kolaylaşır. Kavis sandalyenin lateral stabilitesini arttırır.
 • Dezavantaj olarak sandalyenin toplam genişliği artar, lastik içinde yıpranma hızı artar. Daha küçük açılı kavisle ve toplam genişliğin standart bir kapı aralığından (< 28 inç / 71 cm) daha az tutulmasıyla bu sorunlar aşılabilir.
El jantı
 • El jantları büyük arka tekerleklere eklenerek lastiğe dokunmadan, elleri kirletmeden güvenli bir şekilde sürüş sağlar.
 • El jantının lastikten daha küçük olması sandalyenin itilmesini kolaylaştırır.
 • El jantının çerçevesi ne kadar büyük olursa tutması ve itmesi daha az güç ister. Ancak büyüklük arttıkça ağırlık da artacaktır.
 • Standart el jantı çember şeklinde alüminyum ya da çelik bir tüptür. Ancak düz yüzeyleri kavramada güçlük çeken kişiler için vinil, köpük, kauçuk ve plastik kaplama ya da eldiven kullanma gibi seçenekler çekişi arttırır.
 • İtişi arttırmak için vertikal, horizontal ya da oblik projeksiyonlar mevcuttur. Horizontal ve oblik projeksiyonların sandalye genişliğini arttırdığı unutulmamalıdır.
 • Pleksus hasarı, üst ekstremite amputasyonu ya da hemiplejisi olan hastalar için tek elle sürülebilen sandalyeler de mevcuttur. Tekerlekler birbiriyle bağlantılıdır böylece tek taraftan her ikisi de kontrol edilebilir. El jantları ayrı olursa biri çevrildiğinde sadece o tekerlek döner. Her iki jant beraber kavranırsa eş zamanlı olarak dönerler. Bu hastalarda manuel tekerlekli sandalye kullanmanın riski, sağlam ekstremitenin tekrarlayıcı bir göreve zorlanmasıdır. Yaralanma ve dizabilite riskini azaltmak için bu hastalarda akülü tekerlekli sandalye daha iyi bir tercihtir.
Tek elle sürülebilen bir sandalye mekanizması
 • Bir diğer seçenek de doğal uyumlu el jantıdır. Başparmak korumalı oval şekilli bu el jantı daha ergonomik bir bilek ve el pozisyonu sağlar. Standart el jantından daha ağırdır, ancak sağladığı faydalar ağırlık artışından daha fazladır.
Ön tekerlekler
 • Ön tekerlekler sandalyenin dönmesini sağlar. 2-3-4-5-6 ve 8 inç çapında olabilir.
 • Ön tekerlek küçüldükçe ve inceldikçe sandalye hafifleşir ve manevra kabiliyeti artar.
 • Küçük ön tekerlek dönme yarıçapını küçültür ancak dış zeminlerde ve halılarda daha kötü performans gösterir.  Küçük çukurlara, çatlaklara girip sıkışma riski vardır.
  • Pek çok hasta manevra artışından ciddi fayda sağlar.
 • Büyük çaplı ön tekerlekler düz olmayan yüzeylerde daha iyidir fakat sallanıp titreyebilir ve daha büyük dönme çapına sahiptir.
 • 8 inç çaplı ön tekerlekler standart sandalyede tercih edilir. Halı, kaldırım, çim gibi düz olmayan iç ve dış mekan için ideal bir büyüklüktür.
  • 8 inç ön tekerleğin dezavantajı manevra yeteneğinin azalmasıdır. İç mekanlarda, banyoda ya da masa ve sıralara yaklaşırken sık sık küçük ayarlamalar yapma zorunluluğu üst ekstremiteleri yorar.
  • 8 inç ön tekerlekler pnömatik ya da yarı pnömatik lastiklerle de yapılabilir. Böylece engebeli yüzeylerde, dış mekanlarda kullanımı kolaylaşır.
 • 5 ve 6 inç ön tekerlekler hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda en iyi toplam sonucu verebilecek ortalama tekerlek boyutlarıdır.
  • 5 ve 6 inç ön tekerlekler ultra hafif sandalyelerde ve çocuk sandalyelerinde kullanılır.
 • Ön tekerlekler sert malzemeden, yarı pnömatik ya da yumuşak rulo malzemeden olabilir. 6 ve 8 inç tekerlekler pnömatik olabilir. Arka tekerleklerde olduğu gibi, pnömatik tekerleklerin avantajı saha yumuşak bir sürüş olup dezavantajı bakım gerektirmesi ve patlayabilmesidir.
 • Ön tekerleklerin yeri arkaya kaydıkça dönme yarıçapı ve stabilite azalır, manevra yeteneği artar.
Ön donanım
 • Ön donanım, ayak desteği ve bacak desteğini beraber ifade eden bir terimdir.
 • Ayak desteği, destek çubuğu ve ayak levhasından oluşur.
 • Ayak desteği için topuktan uyluk arkasında popliteal fossaya kadar olan mesafe ölçülür. Sıkıştırılmış haldeki oturma yastığının yüksekliği hesaba katılmalıdır. Ayak destekleri genelde ayarlanabilir ve yerden 5 cm yukarıda bulunur.
 • Ayak destekleri dönebilen ya da sabit pozisyonda olabilir.
  • Dönebilen ayak destekleri en sık kullanılan formdur. Ayağın önünden çekilebildikleri için daha güvenli transfer sağlar.Çıkarılabilir döner ayak destekleri sandalyenin portatifliğine katkıda bulunur. Ek parçalar yüzünden sabit olanlara göre dönebilen ayak destekleri daha ağırdır ve ayağı stabilize etmek için topuk halkası vardır.
  • Sabit ayak destekleri ayak levhası olsun ya da olmasın, genelde tübüler formdadır. Sabit ayak destekleri genelde alt ekstremiteleri paralize hastaların ayaklarını tutmada kullanılır. Daha hafif olmalarına rağmen oturma - ayakta durma transferini yapabilen hastalar için güvenlik riski oluştururlar. Sabit ayak destekleri, ayakta duramayan ve sandalyeye lateral transferlerle binip inen hastalar için uygundur.
 • Bacak desteği, yükseltici destek çubuğu, dönme mekanizması, ayak levhası, bacak yükseltildiğinde arkadan destekleyecek baldır yastığı parçalarından oluşur. Yükseltici bacak destekleri tipik olarak dönme mekanizmasına sahiptir.
  • Yükseltici bacak destekleri ödemin azaltılmasına yardım eder ve bacak için baldır desteği içerir.
  • Yükseltici bacak destekleri ciddi diz artriti olan hastalarda, diz altı amputasyonlarında, diz ekstansiyon kontraktürlerinde ve diğer bazı eklem anormalliklerinde gereklidir.
  • Hamstring gerginliği olanlarda yükseltici bacak destekleri kullanılmamalıdır.
  • Manuel tekerlekli sandalyede yükseltici bacak desteğinin önemli dezavantajları:
   • Bacak desteğinin ağırlığı artar (dönebilen ayak desteğine göre).
   • Yükseltme mekanizmaları sık tamir gerektirir.
   • Sandalyenin toplam uzunluğu artar.
  • Eğer hastanın dizinde ortopedik kısıtlılıklar yoksa kendisi bacaklarını bir ayak iskemlesi ya da tabureye kaldırarak ağırlık artışı, bakım ve manevrada azalma gibi olumsuz özellikleri giderebilir.
  • Çok alçak (uzun) bir ayak desteği kaba etlerin arkasına binen basıncın artmasına ve düzgün olmayan yüzeylerde takılmaya neden olur.
  • Çok yüksekteki (kısa) bir ayak desteğinde ise diz oturma yüzeyinden yüksekte kalır. İskiyal tüberosita ve sakrumda basınç artar.
 • Hastanın ihtiyaçlarına göre iki taraftaki ayak ve bacak destekleri farklı olabilir.
Tekerlekli sandalyelerin ağırlığı
Standart: Genelde çelikten yapılır; 18 - 29 kg
Hafif: Alüminyum ya da çelik; 13-16 kg
Ultra hafif: Uçaklarda kullanılan kalitede alüminyum: 13 kg
Titanyum: 9 kg'ın altında
Tekerlekli sandalye yastıkları

 • Çeşitli oturma yastığı tipleri bulunmaktadır. Başlıca altı çeşit yastık arasından hastaya uygun olanı seçilebilir. Bütün tekerlekli sandalyeler bir oturma yastığı ile kullanılmalıdır.
 • Oturma ile uygun basınç dağılımı, alt ekstremite ve pelvis dizilimi sağlanmalıdır. Gövde ve pelvis stabilizasyonu arttırılmalıdır. Yastıklar dayanıklı olmalıdır. Terleme ya da kötü koku oluşmaması için doğru malzeme seçilmelidir. Kontinans sorunu varsa, kılıf kullanılabilir. Koku sorunu varsa daha çok hava boşluğu olan malzeme tercih edilmelidir.
Güvenlik ekipmanı
Tekerlekli sandalyelerde temel güvenlik ekipmanları olması gerekmektedir.
Pelvik bant
 • Pelvik bantlar güvenlik ve pelvik dizilimi korumak için kullanılmalıdır. Kişi sandalyede ne kadar dikkatli olsa da beklenmeyen çevre koşulları sarsıntıya neden olarak hastanın sandalyeden düşmesine neden olabilir.
Tekerlek kilitleri
 • Tekerlek kilitleri ya da frenler, tekerlekleri sıkıca tutarak düz olmayan yüzeylerde ve transferler esnasında sandalyenin kaymasını önler. Tekerlek kilitleri sandalyeyi yavaşlatmak için kullanılmamalıdır. Ani durma devrilmeye yol açabilir.
 • Tekerlek kiliti tipleri: Kolu itmeyle kilitlenenler, kolu çekmeyle kilitlenenler, makas ve alta montajlı.
 • Seçim üst ekstremite ve el fonksiyonuna göre yapılır. Tekerlek kilitleri itme ya da çekmeli, yukarı ya da aşağıya monteli olabilir. Dönebilen ayak ya da bacak destekleri ile beraber çekmeyle kilitlenen tipler önerilir; böylece transferlerde ayak / bacak desteği döndürüldüğünde kilit serbestleşmez.
 • Aşağı monteli ve makas tipli kilitler normal itişte kilitin engel oluşturmaması için iyi bir seçenektir. Böylece hasta tekerleği iterken kazara kilidi kapamaz. Makaslı kilide ulaşmak için hastanın dengesi iyi olmalıdır.
 • Yüksek seviyeye monte kilitlere ulaşmak daha kolaydır ama transferler sırasında istemeden açılıp kapanabilirler.
A) Mafsallı tip park freni. B) Kol tipi park freni
 • Son olarak fren eklentileri, kilitlemek için daha uzun kaldıraç koluna ihtiyaç duyan ya da ipsilateral tarafa ulaşmada zorlanan hemiplejik hastalarda kullanılabilir.
Eğim yardımcıları
 • Eğim yardımcıları sandalyenin eğimlerde arkaya yuvarlanmasını önler. Güç ve dayanıklılığı kısıtlı, yokuşlarda zorlanan hastalar için gereklidir.
Anti-damperler (anti-tipper)
 • Anti-damperler, sandalyenin alt arkasına eklenen, sandalyenin arkaya devrilmesini engelleyen sabit ya da çıkarılabilen uzantılardır. Öne devrilmeyi engellemek için ön kısma da monte edilebilirler.
 • Arkaya yaslanan sandalyelerde, oturma - ayağa kalkma transferlerinde kötü kontrolü olanlarda, diz üstü amputasyonlarında, atakside, spinal kord yaralanmalı hastalarda kullanılabilir.
 • Anti-damperler kaldırım ve merdivenlerde sorun oluşturabilir. Yukarı döndürülerek daha rahat toplum içi mobiliteye izin verebilirler.
Güç yardımlı (power assist) tekerlekler
 • Jant itişi ile aktive olan tekerlekler manuel sandalyeye eklenebilir, böylece sandalye hant itişi ile daha uzun mesafe gidebilir.
 • Avantajları:
  • Sürüş için gereken darbe frekansı azalır.
  • İtişe katkı sağlayan kasların elektromanyetik aktivitesi azalır.
  • Manuel tekerlekli sandalye ile karşılaştırıldığında oksijen tüketimi (enerji ihtiyacı) ve kalp hızı azalır.
  • Manuel tekerlekli sandalye sürüşüne bağlı üst ekstremite hasarı ve nöropatisi riskini azaltır.
Akülü tekerlekli sandalyeler
Akülü tekerlekli sandalyeler için kontrol mekanizmaları
Kumanda kolu ile kontrol
 • Hasta kumanda kolunu eliyle kullanarak tekerlekli sandalyeyi kontrol eder. Kumanda kolu hem direksiyon hem de gaz pedalı gibi iş görür. Sandalye, kolun eğildiği yöne doğru gider ve ne kadar güçlü itilirse o kadar hızlı ilerler.
Baş kontrollü (ASL başlığı)
 • Özel bir başlık ile hasta sürüş ve sandalye yönetimi ile ilgili komutları verebilir. Acil durum ya da yeniden başlatma düğmesi bulunur.
Çene kontrollü
 • Standart ya da mini bir kumanda kolu özel bir göğüs desteğine veya başlığa bağlanır. Çene kontrolü direkt olarak hastanın çenesinin altına pozisyonlanır. El kumandası gibi işlev görür.
Pnömatik kontrolü (çekme ve üfleme)
 • Hasta ağzıyla bir pipetteki hava akımı vasıtasıyla sandalyeyi kontrol eder.
 • Sert üfleme ileri komutudur, yumuşak üfleme sağa, yumuşak çekiş sola, sert çekiş durdurma ve geri gitme komutudur.
 • Yeniden başlat düğmesi ile sandalye ve çevresel birimlerle ilgili diğer komutlar da pipet ile verilebilir.
 • Yeniden başlat düğmesi hasta pipetin kontrolünü kaybederse ya da acil durumlarda sandalyeyi durdurmak için kullanılabilir.
iBOT 4000 mobilite sistemi
Engebeli yüzeylerde gidebilen, oturan kullanıcıyı ayakta erişkin göz hizasına kaldırabilen ve merdiven inip çıkabilen bir sistemdir.
Jiroskop teknolojisi engebeli ve 10 dereceden az eğimlerde pürüzsüz sürüş sağlar.
5 fonksiyonel modda çalışır: Standart, denge (2 arka tekerleği üzerinde yükselir), 4 tekerlek (eğimler, kaldırımlar ve engebeli araziler için), merdiven ve uzaktan kontrol (araca yüklemek için).
Çevresel engelleri aşabildiği için standart tekerlekli sandalyelere göre daha çok mobilite ve özgürlük sağlar.
Yardımlı ağırlık aktarma ve pasif ayakta durma özelliği henüz yoktur.
Spinal kord yaralanmalı hastalarda motor seviyeye göre tekerlekli sandalye (TS) reçeteleme prensipleri
Yüksek tetrapleji (C2-C4)
Sandalye tipi:
 • Akülü TS, elektrikli yaslanma / dönme mekanizmalı
 • Ventilatör bağımlı ise ventilatör tepsisi
 • Kontrol sistemi: foksiyonel kapasiteye göre (ör: çek ve üfle, çene kontrollü, baş kontrollü)
 • Yüksek sırt desteği, baş desteği, kalça desteği, gövde destekleri
Kollar
 • Üst ekstremite destekleri, kucak tepsisi ya da kol boyu el destekleri
 • Çıkarılabilir, dönebilir, tam boyda kol destekleri
Bacaklar
 • Bacak destekleri: ortostatik hipotansiyon riski varsa yükseltilebilen bacak destekleri gerekir.
 • Ayak destekleri: Topuk halkası ile beraber. Hamstring gerginliği olanlar ya da çevresel ulaşım güçlükleri çekenler için ayak destekleri gerekir.
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer
 • Sert ya da pnömatik kauçuk lastikler (hastanın ihtiyacına ve bakım durumuna göre)
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Basıncı mükemmel dağıtan oturma yastığı gerekir. Hava ile dolu villöz ya da jel içli köpük konturlu olabilir.
C5 tetrapleji
Sandalye tipi
 • Akülü TS, elektrikli yaslanma / dönme mekanizmalı
 • Modifiye kumanda kolu, orta hatta yerleşimli kol gerekebilir
 • Yüksek sırt desteği, baş desteği, kalça desteği, gövde destekleri
Kollar
 • Üst ekstremite destekleri, kucak tepsisi ya da kol boyu el destekleri
 • Çıkarılabilir, dönebilir, ayarlanabilir boyda kol destekleri (tam boy ya da masa boyunda)
Bacaklar
 • Bacak destekleri: ortostatik hipotansiyon riski varsa yükseltilebilen bacak destekleri gerekir.
 • Topuk halkalı ayak destekleri
 • Ayak destek halkaları
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer (sandalye kemeri)
 • Sert ya da pnömatik kauçuk lastikler (hastanın ihtiyacına ve bakım durumuna göre)
 • Projeksiyonlu ya da kaplamalı el jantlı manuel ya da güç yardımlı (power assist) TS 
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Basıncı mükemmel dağıtan oturma yastığı gerekir. Hava ile dolu villöz ya da jel içli köpük konturlu olabilir.
C6 tetrapleji - akülü (hastanın kuvveti ve çevre şartlarına göre akülü ya da manuel kullanabilir)
Sandalye tipi
 • Akülü TS
 • Modifiye saplı kontrol çubuğu
 • Yüksek sırt desteği ya da skapulanın alt köşesinin hemen altına kadar uzanan sırt desteği - eğer arkaya yaslanma - eğilme özelliği yoksa.
Kollar
 • Çıkartılabilen, dönebilen masa boyu ya da tam boy kol destekleri
Bacaklar
 • Bacak destekleri: yükseltilebilen, dönebilen, çıkartılabilen bacak destekleri
 • Topuk halkası olan dönebilen ayak destekleri
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer (sandalye kemeri)
 • Sert ya da pnömatik kauçuk lastikler (hastanın ihtiyacına ve bakım durumuna göre)
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Basıncı mükemmel dağıtan oturma yastığı gerekir. Hava ile dolu villöz ya da jel içli köpük konturlu olabilir.
C6 tetrapleji - manuel
Sandalye tipi
 • Manuel TS: ultra hafif, sert arkalı ayarlanabilir sandalye
 • Ayarlanabilir aks pozisyonu
 • Sırt desteği skapulanın alt köşesinin hemen altında olabilir
 • Fren uzantıları
Kollar
 • Çıkartılabilir masa boyu ya da tübüler kol destekleri
Bacaklar
 • Ayak destekleri: topuk halkalı dönebilir ya da bacak kayışlı rijit ayak destekleri
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer
 • Sert kauçuk lastikler ya da düşük yuvarlanma direnci olan yüksek basınçlı pnömatik lastikler
 • Modifiye el jantları, projeksiyonlu ya da plastik kaplamalı
 • Manevra yeteneğinin artması için aks öne yerleşimli olabilir - dikkat: TS becerisi gelişene de anti-damper kullanılmalı.
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Basıncı mükemmel dağıtan oturma yastığı gerekir. Hava ile dolu villöz ya da jel içli köpük konturlu olabilir.
C7-T1 tetrapleji
Sandalye tipi
 • Manuel TS: ultra hafif, sert arkalı
 • Ayarlanabilir aks pozisyonu
 • Sırt desteği skapulanın alt köşesinin hemen altında olabilir
 • İlk kullanımlarda fren uzantıları
Kollar
 • Çıkartılabilir masa boyu ya da tübüler kol destekleri
Bacaklar
 • Ayak destekleri: topuk halkalı dönebilir ya da bacak kayışlı rijit ayak plakası
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer
 • Sert kauçuk lastikler ya da düşük yuvarlanma direnci olan yüksek basınçlı pnömatik lastikler
 • Modifiye el jantları, projeksiyonlu ya da plastik kaplamalı
 • Manevra yeteneğinin artması için aks öne yerleşimli olabilir - dikkat: TS becerisi gelişene de anti-damper kullanılmalı.
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Basıncı mükemmel dağıtan oturma yastığı gerekir. Hava ile dolu villöz ya da jel içli köpük konturlu olabilir.
T2 parapleji ve altı
Sandalye tipi
 • Manuel TS: ultra hafif
 • Ayarlanabilir aks pozisyonu
 • Sırt desteği skapulanın alt köşesinin hemen altında ya da gövde desteği iyiyse daha aşağıda olabilir
Kollar
 • Çıkartılabilir masa boyu ya da tübüler kol destekleri; hasta tercihine göre belirlenmelidir
Bacaklar
 • Ayak destekleri: topuk halkalı dönebilir ya da bacak kayışlı rijit ayak plakası
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer
 • Sert kauçuk lastikler ya da düşük yuvarlanma direnci olan yüksek basınçlı pnömatik lastikler
 • Modifiye el jantları, projeksiyonlu ya da plastik kaplamalı
 • Manevra yeteneğinin artması için aks öne yerleşimli olabilir - dikkat: TS becerisi gelişene de anti-damper kullanılmalı.
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Basıncı mükemmel dağıtan oturma yastığı gerekir. Hava ile dolu villöz ya da jel içli köpük konturlu olabilir.
Bazı hastalıklarda tekerlekli sandalye reçeteleme örnekleri
Ortopedik hasta, alt ekstremite ödemi mevcut
Sandalye tipi
 • Standart TS - 22 kg
Kollar
 • Çıkarılabilir tam boy ya da masa boyu kol destekleri
Bacaklar
 • Yükseltilebilen, dönebilen, çıkarılabilen bacak desteği ya da topuk halkalı ayak desteği
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer
 • Ser kauçuk lastikler
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Orta derece basıcı alan yastıklar
Ampute
Sandalye tipi
 • Hafif ya da ultrahafif TS, aks amputeye göre ayarlı
 • Ağırlık merkezini stabilleştirmek için tekerlekler daha arkaya alınabilir
Kollar
 • Çıkarılabilir masa boyu kol destekleri, hasta transferlerde güçlük çekiyorsa tam boy
Bacaklar
 • Ampute taraf: Ampute tahtası
 • Etkilenmemiş taraf: Dolaşım için gerekliyse yükseltilebilen, dönebilen, çıkarılabilen bacak desteği ya da topuk halkalı ayak plakası
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer (sandalye kemeri)
 • Sert kauçuk lastikler, havasız iç kısımlı pnömatik lastikler ya da pnömatik lastikler
Oturma yüzeyi
 • Ampute uzantılı sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Orta derece basıcı alan yastıklar, eğer cilt lezyonu öyküsü yoksa
Hemiplejik hasta
Sandalye tipi
 • Hafif ya da ultra hafif TS, ayarlanabilir akslı
 • Hemiplejik TS daha aşağı yerleşimlidir böylece hasta etkilenmemiş el ve ayağı ile itiş sağlayabilir (hasta küçük vücutluysa çok alçak sandalye gerekebilir)
Kollar
 • Çıkarılabilir masa boyu kol destekleri, hasta transferlerde güçlük çekiyorsa tam boy
 • Tam ya da yarım kol boyu kucak tepsisi (eğer hastada ihmal varsa boş bırakılır)
 • Etkilenen tarafta fren eklentisi
Bacaklar
 • Hemiplejik taraf: Yükseltilebilen, dönebilen, çıkartılabilen bacak destekleri. Topuk halkalı dönebilen ayak destekleri
 • Etkilenmemiş taraf: Yok ya da topuk halkalı dönebilen ayak desteği (itiş başkası tarafından sağlanıyorken kullanılır)
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer
 • Sürtünmeyi arttırmak ve transferleri daha güvenli hale getirmek için havasız iç kısımlı pnömatik lastikler ya da pnömatik lastikler
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • Orta - mükemmel basınç dağıtımı sağlayan oturma yastığı
Paraplejik atlet
Sandalye tipi
 • Değişik sporlarda TS tipi farklılık gösterir.
 • 8,5 kg'lık ultra hafif TS
 • Tekerlek kilitleri: Aşağı yerleşimli ya da makaslı (büyük itme darbesi uygulayan hastalarda tekerlek kilitleri aşağı yerleşimlidir)
 • Eğim açısı spora göre ayarlanır
 • Belli sporlarda anti-damperler önde ya da arkada gerekebilir
 • Yarış TS'si 3 ya da 4 tekerleklidir
Kollar
 • Kol destekleri genelde kullanılmaz
Bacaklar
 • Bacak kayışlı sert ayak plakası
Pelvik kemer / arka tekerlekler / lastikler
 • Pelvik kemer (sandalye kemeri)
 • Ön tekerlekler manevra kabiliyetini arttırmak için küçük ve dardır
 • Sert kauçuk lastikler ya da düşük yuvarlanma dirençli yüksek hava basınçlı pnömatik lastikler.
Oturma yüzeyi
 • Sert oturma yüzeyi
Oturma yastığı
 • İyi - mükemmel basınç dağıtımı sağlayan oturma yastığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder