24 Kasım 2015 Salı

Koksiks Ağrısı

Giriş
Koksiks (kuyruk sokumu) ağrısı oldukça rahatsız edici olabilse de tedavisi mümkün bir sorundur.
Koksiks ağrısıyla ilgili ilk yazı 1588 yılına aittir. Koksigodini terimi Simpson tarafından 1859'da kullanılmıştır. Günümüzde koksidini terimi daha çok tercih edilir. Bu iki terim de, altta yatan nedene bir atıfta bulunmadan, koksiks bölgesindeki ağrıyı tarif eder. Ağrının nedeni lokal travma, tümör ya da idiyopatik olabilir. Koksiks ağrılı hastalar çoğunlukla hekimlerin şikayetlerine yeterince önem vermediğini düşünebilir. Omurganın en alt seviyesini ilgilendiren kuyruk sokumu ağrısı görece ciddi ve inatçı olabilir, hastanın aktivitelerini kısıtlayabilir. Koksidini nedenlerini ve tedavisini anlayan hekimler, genel olarak ihmal edilen bu hasta grubu için çok yararlı olmaktadır.
Anatomi
Koksiks, sakrumun altında yer alır ve omurganın uç noktasını oluşturur. İnsan koksiksi, kuyruğun embriyonik kalıntısı olarak düşünülebilir, kuyruk sokumu ifadesi de bunu yansıtır.  Coccyx kelimesi Yunanca "guguk" kelimesinden gelir. Kemiğin şekli guguk kuşunun gagasına benzediği için böyle adlandırılmıştır.

İnsan koksiksi 3-5 ayrı parçadan (koksigeal vertebra) oluşur. Kemik sayısında, ayrı segmentlerin füzyon ve artikülasyon derecesinde bireysel farklılıklar olmaktadır. %80 kişide koksiks 4 koksigeal vertebradan oluşur. Tipik olarak önden kokav, arkadan konveks görünümdedir.
Koksiksin tabanı sakral apeks ile sakrokoksigeal eklemi yapar. Sakrokoksigeal ve intrakoksigeal eklemler fibrokartilaginöz diskler içerir. Bunlar diğer seviyelerdeki intervertebral disklerin karşılığıdır. Koksiks'in apeksi genelde yuvarlaktır ama iki parçalı (bifid) da olabilir.