2 Ekim 2016 Pazar

Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Zayıflatır mı?

İki yıl süren randomize kontrollü bir çalışmanın sonucuna göre giyilebilir teknoloji ürünlerini kullanarak diyet ve egzersiz yapmak, fiziksel aktivite ve diyete yönelik standart tavsiyelerden daha etkili değil.
Çalışma sonucunda davranışsal kilo verme programının 24 ay boyunca kilo vermede etkili olduğu görülmüş. Ancak teknoloji ürünleri eklendiğinde, katılımcılar ortalama 2,4-2,5 kg daha az zayıflamış. Yani aslında giyilebilir teknoloji ürünleri ile daha az kilo verilmiş.
Giyilebilir teknoloji ürünleri günlük adım sayısı, tırmanılan basamak sayısı, tüketilen kalori miktarı gibi verileri hesaplayıp takip edebiliyor. Dünya genelinde 2016 yılının ilk çeyreğinde bu cihazlardan 19,7 milyon adet satın alınmış. Ancak cihazların sağlığa uzun dönem etkileri henüz belirsiz.
Bu etkileri belirlemek için Pittsburgh Üniversitesi Fiziksel Aktivite ve Ağırlık Yönetimi Araştırma Merkezi'nde bir çalışma yapılmış. Yaşları 18-35, vücut kitle indeksleri 25-40 aralığında olan 471 kişi araştırmaya katılmış. Tüm katılımcılara düşük kalorili diyet, fiziksel aktivite artışı, haftalık grup toplantılarına katılım önerilmiş. 6. aydan sonra grup toplantıları ayda bir sıklıkta yapılmış. Ayrıca telefon, mesaj ve internet sitesi ile eğitim ve kilo verici davranışlara teşvik sağlanmış. 6. aydan sonra katılımcılar rastgele iki gruba ayrılarak yarısına giyilebilir teknoloji ürünü verilmiş. Üst kola takılan BodyMedia FIT Core cihazı kullanılmış. 24. ayda yapılan değerlendirmede cihaz verilen katılımcıların diğer gruba göre 2,4 kg daha az kilo verdiği görülmüş.
Giyilebilir teknoloji ile neden böyle bir sonuç alındığı tam olarak bilinmiyor. Ancak iki yıl önce üst kola takılarak kullanılan bu cihazların modası şimdiden geçti. Günümüzde en sık el bileğine takılan cihazlar kullanılıyor ve özellikleri her geçen gün artıyor. Henüz bu cihazların kilo verme üzerine etkisi hakkında kesin sonuçlara varmak için erken.

Kaynak:

1 Ekim 2016 Cumartesi

Gluteal Tendinopati

Fizik muayenede bakılabilecek basit testler ile normalde ancak MRG ile belirlenebilen bazı sorunlara tanı konulabilir.
Sık karşılaşılan bir aşırı kullanım hasarı olan gluteal tendinopati, istirahat ve germe ile tedavi edilebilir. Fakat kalça ağrısına tanı koymak genelde zordur ve eğer gluteal tendinopati, lomber omurga sorunları ya da kalça osteoartriti ile karıştırılırsa yanlış tedavi veya gereksiz cerrahiler uygulanabilir.
Kalça yan tarafında ağrı şikayeti olan 65 hasta ile yapılan bir çalışmada fizik muayene ve MRG sonuçları karşılaştırılarak, hangi muayene yönteminin gluteal tendinopatiye tanı koymada ve dışlamada en iyi olduğu araştırılmış.
Kalça palpasyonu, klinik testler arasında en düşük yanlış pozitiflik oranında bulunmuş. Yani gluteal tendinopatiyi dışlamak için en iyi yöntem.
Hasta ağrılı kalçası üzerinde ayakta durduğunda, 30 saniye içerisinde ağrı hissediyorsa, MRG'de gluteal tendinopati görülme olasılığı %98 bulunmuş.
Araştırma sonucuna göre tek ayak üstünde durma ve kalça palpasyon testleri en kolay ve hızlı şekilde yapılabilecek ve gluteal tendinopati için en iyi bilgi verebilecek testler. Bunların yardımıyla pahalı ve zaman alan bir yöntem olan MRG ihtiyacı azalabilir.
MRG kullanıldığında, sonuçlar her zaman iyi bir klinik muayene ile beraber değerlendirilmeli. Hastanın öyküsünde aktivite düzeyleri, bu aktivitelerdeki değişiklikler, postüral alışkanlıklar sorgulanmalı. Gluteal tendinopati en sık olarak hem ev işleri hem de meslek işi ile uğraşan orta yaş kadınlarda görülmekte.
Fiziksel inaktivite ile geçen günler veya haftalardan sonra boş bir hafta sonunda birden bire egzersiz ve spora yönelmek şeklindeki döngüler tendinopatileri kötüleştirebilir.
Gluteal tendinopatinin tanınması hangi hareket ve postürlerden kaçınılması gerektiği, nelerin yapılması gerektiği hakkında rehberlik sağlayabilir. Örneğin ayakları çapraz yaparak uzun süre oturma, bir bacağa fazla yüklenme (çocuk taşıyan kadınlar), yürürken ayakların orta hakkı geçerek çaprazlama yapması gibi alışkanlıklar sorunu kötüleştirebilir. Yokuş ve inişlere geçmeden önce düz zeminde yürüyüş aktiviteleri bu kişiler için daha uygun olacaktır.

Kaynaklar: