1 Ekim 2016 Cumartesi

Gluteal Tendinopati

Fizik muayenede bakılabilecek basit testler ile normalde ancak MRG ile belirlenebilen bazı sorunlara tanı konulabilir.
Sık karşılaşılan bir aşırı kullanım hasarı olan gluteal tendinopati, istirahat ve germe ile tedavi edilebilir. Fakat kalça ağrısına tanı koymak genelde zordur ve eğer gluteal tendinopati, lomber omurga sorunları ya da kalça osteoartriti ile karıştırılırsa yanlış tedavi veya gereksiz cerrahiler uygulanabilir.
Kalça yan tarafında ağrı şikayeti olan 65 hasta ile yapılan bir çalışmada fizik muayene ve MRG sonuçları karşılaştırılarak, hangi muayene yönteminin gluteal tendinopatiye tanı koymada ve dışlamada en iyi olduğu araştırılmış.
Kalça palpasyonu, klinik testler arasında en düşük yanlış pozitiflik oranında bulunmuş. Yani gluteal tendinopatiyi dışlamak için en iyi yöntem.
Hasta ağrılı kalçası üzerinde ayakta durduğunda, 30 saniye içerisinde ağrı hissediyorsa, MRG'de gluteal tendinopati görülme olasılığı %98 bulunmuş.
Araştırma sonucuna göre tek ayak üstünde durma ve kalça palpasyon testleri en kolay ve hızlı şekilde yapılabilecek ve gluteal tendinopati için en iyi bilgi verebilecek testler. Bunların yardımıyla pahalı ve zaman alan bir yöntem olan MRG ihtiyacı azalabilir.
MRG kullanıldığında, sonuçlar her zaman iyi bir klinik muayene ile beraber değerlendirilmeli. Hastanın öyküsünde aktivite düzeyleri, bu aktivitelerdeki değişiklikler, postüral alışkanlıklar sorgulanmalı. Gluteal tendinopati en sık olarak hem ev işleri hem de meslek işi ile uğraşan orta yaş kadınlarda görülmekte.
Fiziksel inaktivite ile geçen günler veya haftalardan sonra boş bir hafta sonunda birden bire egzersiz ve spora yönelmek şeklindeki döngüler tendinopatileri kötüleştirebilir.
Gluteal tendinopatinin tanınması hangi hareket ve postürlerden kaçınılması gerektiği, nelerin yapılması gerektiği hakkında rehberlik sağlayabilir. Örneğin ayakları çapraz yaparak uzun süre oturma, bir bacağa fazla yüklenme (çocuk taşıyan kadınlar), yürürken ayakların orta hakkı geçerek çaprazlama yapması gibi alışkanlıklar sorunu kötüleştirebilir. Yokuş ve inişlere geçmeden önce düz zeminde yürüyüş aktiviteleri bu kişiler için daha uygun olacaktır.

Kaynaklar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder