6 Eylül 2017 Çarşamba

EULAR 2017 Kongresi -14-17 Haziran 2017, Madrid

EULAR 2017 kongre özet bildirisi yayınlandı. Romatolojideki son gelişmeleri bu bildiriye dayanarak özetlemeye çalışayım.
Spondiloartritlerde Hedefe Yönelik Tedavi Önerileri
SpA'lar için ilk hedefe yönelik tedavi önerileri 2013'de yayınlanmış olup tamamen uzman görüşüne dayanmaktaydı. Bu seneki önerilerin farkı, bazı açılardan kanıta dayalı olmaları. Güncellenen 11 öneriden 4'ü kanıta dayalı olarak sunulmuş. Yeni önerilerde en tartışmalı maddelerden biri, tercih edilen hastalık aktivitesi ölçümü olmuş. Aksiyel SpA'da hastalık aktivitesi ölçümü için ASDAS öneriliyor. 32 romatolog arasında yapılan bir ankete göre hastaların %1'inden azı için ASDAS değerlendirmesi yapılıyor. Hedefe yönelik tedavinin uygulanabilmesi için bu yöntemin daha yaygın kullanılması gerekiyor. Çalışma grubu ayrıca ileri araştırma ve tıbbi kanıt gerektiren 50 konu başlığı belirlemiş.
EULAR, Romatoloji Okulunu Kuruyor
10 yıldan uzun süredir eğitim deneyimi olan EULAR, sahip olduğu kaynakları tek çatı altında toplayarak "Romatoloji Okulu" kuruyor. Tıp öğrencileri, sağlık profesyonelleri ve hastalar için eğitim materyalleri sunacak bu okulun ücretli olacak kısmında ise kongre sunumları, dergi aboneliği gibi daha derin bilgiler bulunacak.

4 Eylül 2017 Pazartesi

Dirsek Muayenesi

İnspeksiyon
Taşıma açısı. A, Sağ kol normal, sol kolda varus. B, Sağ kol normal, sol kolda valgus
Dirsekler tam ekstansiyondayken taşıma açısını gözlemleyin. Varus ya da valgus açılanması varsa not edin. Eritem (inflamasyon veya enfeksiyon) ve Herpes zoster açısından veziküler döküntülere dikkat edin. Dirsek ekstansör yüzünü ciltaltı nodülleri (romatoid artrit, gut tofüsü) ve psöriyazis (psöriyatik artrit) açısından inceleyin. Olekranonda şişlik (olekranon bursiti) olup olmadığına bakın.
Lateral eklem aralığının palpasyonu. Ekstansiyonda izlenen normal sulkus daire içine alınmıştır.

3 Eylül 2017 Pazar

Elin Artritik Durumları - Asimetrik Patolojiler

Önceki yazıda elin simetrik artritik durumlarını ele almıştık. Bu yazıda ise asimetrik durumları gözden geçireceğiz. Bunlar arasında septik artrit, gut ve psödogutun akut atakları, romatoid artrit ve psöriatik artritin asimetrik başlangıçlı olguları sayılabilir. Akılda tutulması gereken en önemli şey monoartiküler artritin septik artrite bağlı olabileceği ve acil bir durum olduğudur.
Elde Asimetrik Şişliğin Olası Nedenleri
Sistemik nedenler arasında erken RA, osteoartrit, polimiyaljiya romatika, sarkoidoz, Kawasaki hastalığı, Takayasu arteriti, psöriyatik ve juvenil artrit sayılabilir. Romatoid faktör -seronegatif hastalık, inflamatar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, lupus, skleroderma ve dermatomiyozitle ilişkili olabilir. Enfeksiyöz artritler cerrahi veya gastroenterolojik enfeksiyon, romatizmal ateş, gonore, tüberküloz, endokardit, Lyme hastalığı, intravenöz ilaç kullanımı veya RA zemininde immünsupresyona bağlı olabilir. Metabolik artrit gut/psödogut, hemokromatozis, hemoglobinopatiler, kemik metastazı ve Gaucher veya Farber hastalığına bağlı olabilir. Monoartiküler hastalıkta esas endişe septik artriti dışlamaktır. Çünkü septik artrit günler içinde septisemi veya geri dönüşsüz eklem hasarına yol açabilir. Septik artrit en sık olarak büyük eklemleri etkiler ancak el eklemleri de tutulabilir. Tek eklemdeki sıcaklık artışı ve şişlik bulguları, septik artrit açısından değerlendirebilmek için aspirasyon gerektirir. Şimdi birkaç olgu üzerinden asimetrik el artritlerini tartışalım.

2 Eylül 2017 Cumartesi

FTR'de Sık Karşılaşılan Bazı Durumlar için Egzersiz FormlarıNot: Bazı egzersizler doktor tavsiyesi olmadan uygulanması halinde zarar verici olabilir.

Elin Artritik Durumları - Simetrik Patolojiler

Ellerin önemini abartmak mümkün değildir. Çevreyle etkileşimimizde gerekli oldukları gibi yaratıcı eserler ve duygusal ifadeleri oluşturmak için de bir araçtır.
Elin fonksiyonları için kemiklerin birbirine tutunduğu eklemler temel önemdedir. Özellikle metakarpofalangeal ve interfalangeal eklemler çeşitli nedenlere bağlı hastalıkların zarar verebildiği anatomik bölgelerdir.
Bu yazıda el eklemlerini simetrik olarak etkileyen patolojiler ele alınmaktadır.
Simetrik vs Asimetrik Şişlikler
Artritli hastayla ilk karşılaşmada, ellerin görünümü tanısal açıdan pek çok bilgi sağlar. Hastayla daha el sıkışırken bile romatoloğun dikkat ettiği üç faktör sayılabilir: Elde olan herhangi bir şişlik simetrik mi? Etkilenen eller inflamasyonu gösterecek şekilde sıcak ve şiş mi? Kişi eli sıkılırken veya bir nesneyi tutarken ağrı çektiğini belli eder şekilde yüzünü buruşturuyor mu (inflamasyon ve muhtemelen fonksiyon kaybı belirtisi)?
Sadece sol elinde asimetrik şişlik olan bir hastada psöriyatik veya enfeksiyöz artrit düşünülebilir. Karşıt olarak romatoid artrit (RA) ve osteoartritte semptomlar simetrik ortaya çıkar.

Sporcularda Aşırı Kullanım Yaralanmalarına Genel Bakış

Milattan önce 350 yılında Aristoteles, olimpiyat şampiyonlarının, erken aşırı egzersizle güçlerini israf etmeyenler arasından çıktığını söylemişti. Bu gözlem çoğu kişi tarafından ihmal edilmekte ve aşırı kullanım yaralanmaları halen sporcuların en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor.
1980'lerde jimnastikçilerdeki el bileği ağrısı araştırılırken, çoğu adölesan atlette distal radiusun oransal olarak ulnadan uzun olduğu ve bunun trianguler fibrokartilajda sıkışmaya yol açtığı görüldü. Bu atletler haftada 24 saatten fazla antrenman yapmaktaydı. Daha sonra anlaşıldı ki, aşırı kullanım fizisi (kemiğin uzamasını sağlayan kısım) baskılayabilir. Üstelik bu sadece el bileğinde görülen bir durum da değildir. En iyi kadın jimnastikçilerin çoğunun boyunun 150 cm kadar olmasının nedenlerinden biri de budur.