15 Mayıs 2018 Salı

Kardiyak Rehabilitasyon (V)

İşe Dönüş Değerlendirmesi
 • Hastanın değerlendirilmesi
 • İşin değerlendirilmesi
 • Hasta ve işin uygunluğu
 • Diğer durumlar
Hastanın değerlendirilmesi
Fonksiyonel kardiyak sınıflamanın belirlenmesi için klinik değerlendirme
 • NYHA sınıf I: 7 MET ve üzerini yapabilir.
 • NYHA sınıf II: 5 MET ve üzerini yapar ama 7 MET ve üzerini yapamaz.
 • NYHA sınıf III: 2 MET ve üzerini yapar ama 5 MET ve üzerini yapamaz.
 • NYHA sınıf IV: 2 MET veya üzerini yapamaz.
Fonksiyonel egzersiz stres testi
 • Öneriler maksimum iş yükü performansına dayalı olarak oluşturulur.
 • 7 MET veya daha fazla: Çoğu işe geri dönebilir.
 • 5-7 MET arası: Oturarak yapılan işleri ve ev işlerini yapabilir.
 • 3-4 MET arası ya da daha az: İşe dönmek için uygun değildir.
İşin değerlendirilmesi
 • Yapılan fiziksel görev
  • ABD'de çalışma bakanlığı engellilik durumlarında kullanılabilecek fiziksel efor gereksinimlerini tanımlamıştır.
   • Sedenter çalışma: 5 kg'dan fazla yük kaldırılmaz. Ara sıra yürüme / ayakta durma gerekir.
   • Hafif çalışma: 10 kg'dan fazla yük kaldırılmaz. Makul miktarda yürüme / ayakta durma gerekir.
   • Orta düzey çalışma: 25 kg'dan fazla yük kaldırılmaz, sıklıkla 12 kg'a kadar yük taşınır.
   • Ağır çalışma: 50 kg'dan fazla yük kaldırılmaz, sıklıkla 25 kg'a kadar yük taşınır.
   • Çok ağır: 50 kg'dan fazla yük kaldırılır, 25 kg'dan fazla yük taşınır.
  • İş yerindeki çevresel koşullar
   • Sıcaklık ve nem: Sıcak ve nemli çevre iş için harcanan enerjiyi 2-3 kat arttırabilir.
   • Hava kirliliği
   • Yüksek rakım
   • Hastaların motivasyonu ve duygu durumu
   • Ev iş arası ulaşım
   • İşten sonra evde yapılması gereken görevler
Hasta ve işin uygunluğu
 • Kardiyak fonksiyonel sınıf ve/veya stres testi sonucu ile iş gereksinimlerinin eşleştirilmesi
 • İş ortamının simüle edilmesi ile izlem
 • İş yerindeki gerçek görevler yapılırken izlem
Diğer durumlar
 • Duygusal bozukluklar
 • Alkolizm
 • Finansal tazminat
 • Emeklilik yaşı
 • Yasal yönler
 • Stresli iş gereksinimleri
 • Hastanın motivasyonu
Amerikan Kalp Birliği Diyeti
1. Basamak Diyet
 • Günlük toplam kalorinin %8-10'u doymuş yağlardan
 • Günlük toplam kalorinin %30 veya azı yağdan
 • Diyette günlük 300 mg'dan az kolesterol
 • Sağlıklı bir vücut ağırlığını sürdürebilmek için yetecek ölçüde kalori
2. Basamak Diyet
 • Eğer 1. basamak diyetle kolesterol yeterince düşürülememişse veya kalp hastalığı için yüksek risk varsa veya bilinen kalp hastalığı varsa 2. basamak diyeti düşünün.
 • Günlük toplam kalorinin %7'sinden azı doymuş yağlardan
 • Günlük toplam kalorinin %30 veya azı yağdan
 • Diyette günlük 200 mg'dan az kolesterol
 • Sağlıklı bir vücut ağırlığını sürdürebilmek için yetecek ölçüde kalori
Uzun dönem ayaktan kardiyak rehabilitasyonun faydaları
 • Oksijen alımında ve AVO2 farkında artış. İskelet kasları kandan daha fazla oksijen alır ve venöz dönüşte kalbe daha az oksijen gelir. Kalp dokulara yeterli oksijen ulaştırmak için daha az iş yapar.
 • Aktif kaslarda oksijen kullanımının iyileşmesi kaslardaki oksidatif enzimler ve mitokondrilerin artması ile ilişkilidir.
 • Maksimum oksijen tüketiminde (VO2max) veya aerobik kapasitede ve fiziksel iş kapasitesinde artış olur.
 • Kondüsyonlu hastanın genelde nabzı (HR) daha yavaş, kan basıncı (SBP), hız-basınç çarpımı (rate-prossure product; RPP) daha düşüktür (RPP = HR x SBP). RPP miyokardiyal oksijen ihtiyacı (MVO2) için iyi bir belirteçtir. Antrenmanlı kardiyak hastalar daha düşük miyokardiyal oksijen ihtiyacı ile fonksiyon görür.
  • Sonuçta istirahat ve submaksimal iş yükünde MVO2 azalır.
  • Böylece bir anjina hastası günlük yaşamda anjina eşiğinin altında kalır ve belli aktiviteleri sessiz iskemi ya da anjina olmadan yapabilir.
 • Maksimum egzersizde kardiyak çıkış (CO) artışı; CO istirahat ve submaksimal egzersizde aynı kalır.
  • CO = HR x SV (atım hacmi)
  • Fick denklemi: VO2max = (HR x SV) x AVO2 farkı
  • Böylece: VO2max = CO x AVO2 farkı
 • İstirahatte, submaksimal ve maksimum iş düzeylerinde atım hacmi artar. Bu artış kan hacmindeki artış ve diastolik dolum zamanındaki uzama ile ilişkilidir.
 • Egzersiz çalışması ile kombine edilen yoğun diyet düzenlemesi, lipit düşürücü ilaçlarla ya da onlarsız; anjiyografi ile gösterilen koroner aterosklerozun ilerlemesinde gerileme veya sınırlanmayı sağlar.
 • Egzersiz, EKG ve radyonüklid perfüzyon görüntüleme ile ölçülen miyokardiyal iskemide azalma olur.
 • Koroner kollateral dolaşım üzerine etki görülmemiştir. Kardiyak kateterizasyonla yapılan kardiyak hemodinamik ölçümlerde sürekli değişim saptanmamıştır.
 • Kalp yetmezliği ve azalmış ventriküler sistolik fonksiyonu olan kişilerde egzersiz fonksiyonel kapasitede iyileşme sağlamaktadır. Bu olumlu etkilerden kardiyak kaslardan ziyade periferal dolaşım ve iskelet kaslarındaki adaptasyon sorumludur.
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder