21 Haziran 2018 Perşembe

İnmede Mortalite ve İyileşmeyi Etkileyen Faktörler

Mortalite için risk faktörleri
 • 45-64 yaş grubundakilerde iskemik inmelerin %8-12'si, hemorajik inmelerin %37-38'i 30 gün içinde ölmektedir (ARIC çalışması, NHLBI).
 • 65 yaş ve üzerindeki kişilerde tüm inmelerin %12,6'sı, iskemik inmelerin %8,1'i, hemorajik inmelerin %44,6'sı ilk bir ay içinde ölmektedir (Medicare kısım B rastgele örneklem).
 • İnme sonrası ilk yılda mortalite %25-40.
 • İlk yılda başka bir inme riski %12-25.
Akut inme mortalitesi (ilk 30 günde mortalite) için risk faktörleri
 • İnmenin şiddeti
 • Bilinç seviyesinde azalma
 • Diyabetes mellitus
 • Kardiyak hastalık
 • EKG anormallikleri
 • İleri yaş
 • Tıbbi bakımda gecikme
 • Diyabetik olmayanlarda kan şekeri yüksekliği
 • Beyin sapı tutulumu
 • Hemorajik inme
 • Bakımevine başvuru
İnme sonrası disabilite için risk faktörleri (Kelley-Hayes ve ark., 2003)
 • İnme sonrası mortalite son birkaç onyılda azaldı ve bununla beraber inme sorası disabilite ile hayatta kalanların sayısı arttı.
 • ABD'de yılda 300,000-400,000 inme sonrası sağ kalan kişi vardır.
 • %50'sinde bir miktar hemiparezi görülür.
 • %30'u belli oranda yardım almaksızın yürüyemez.
 • %26'sı GYA'da bağımlıdır.
 • %19'unda afazi vardır.
 • %35'inde depresif belirtiler görülür.
 • %26'sı bir bakımevine yerleştirilir.
İnme sonrası disabilite için risk faktörleri
 • Şiddetli inme (4. haftada minimal motor iyileşme)
 • Bilinç seviyesinde azalma
 • Diyabetes mellitus
 • Kardiyak hastalık
 • EKG anormallikleri
 • İleri yaş
 • Tıbbi bakımda gecikme
 • Rehabilitasyonda gecikme
 • Bilateral lezyonlar
 • Daha önceden inme geçirmiş olmak
 • Daha önceden fonksiyonel disabilitesi olması
 • Oturma dengesinin kötü olması
 • Global afazi
 • Şiddetli ihmal
 • Duyusal ve görsel yetersizlikler
 • Bilişsel bozulma
 • 1-2 haftadan uzun süren inkontinans
İnme sonrası işe dönüş için negatif risk faktörleri (Black-Schaffer & Osberg, 1990)
 • Rehabilitasyondan taburculuk sırasında Barthel indeksinde düşük skor
  • Bir fonksiyonel değerlendirme ölçeği olan Barthel indeksinde günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık 0-100 ölçeğinde puanlanır.
 • Rehabilitasyon yatış süresinin uzun olması
 • Afazi
 • Geçmişte alkol istismarı
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder