24 Haziran 2018 Pazar

Vertebrobaziler Sistem Sendromları

Wallenberg (Lateral Medüller) Sendrom
 • Wallenberg sendromu lateral medüller sendrom, PICA sendromu ve vertebral arter sendromu olarak da bilinir.
 • Nörolojideki en dikkat çekici sendromlardan biridir. Şu damarlardan birinin oklüzyonuna bağlı gelişebilir:
  1. Vertebral arterler (10 vakanın 8’inde etkilenir)
  2. Posterior inferior serebellar arter (PICA)
  3. Superior lateral medüller arter
  4. Ortal lateral medüller arter
  5. İnferior lateral medüller arter
 • Belirti ve bulgular arasında şunlar yer alır:
  • İpsilateral taraf:
   • Horner sendromu (pitozis, anhidrozis, miyozis)
   • İpsilateral yüzde ağrı ve ısı duyusunda azalma
   • İpsilateral ekstremitelerde ataksi gibi serebellar bulgular (hasta lezyon tarafına düşer)
  • Kontralateral taraf:
   • Kontralateral vücutta ağrı ve ısı duyusunda azalma
   • Disfaji, dizartri, ses kısıklığı, vokal kord paralizisi
   • Vertigo, bulantı ve kusma
   • Hıçkırık
   • Nistagmus, diplopi
  • Not: Bu sendromda yüz veya ekstremite kaslarında kuvvetsizlik görülmez.
Benedikt Sendromu (Kırmızı nükleus / orta beyindeki tegmentum)
 • Baziler veya posterior serebral arterin veya her ikisinin interpedinküler dallarının obstrüksiyonu.
 • Midriazisle beraber ipsilateral CN3 sinir palsisi, kontralateral hipoestezi (medial lemniskus).
 • Kırmızı nükleus hasarına bağlı kontralateral hiperkinezi (ataksi, tremor, kore, atetoz).
Paramedian (Medial) Beyinsapı Sendromları
 • Bayinsapının paramedian alanında şunlar yer alır:
  • Kraniyel sinirlerin motor nükleusları
  • Kortikospinal yol
  • Medial lemnisküs
  • Kortikobulbar yol
 • Belirti ve bulgular:
  • İpsilateral kraniyel sinir paralizisi
  • Kontralateral hemiparalizi
Paramedian (Medial) Beyinsapı Lezyonları
Weber Sendromu (Orta Beyin Tabanı)
 • PCA ve/veya posterior koroidal arterin interpedinküler dallarının obstrüksiyonu
 • İpsilateral CN3 felci
 • Kontralateral hemipleji, kontralateral parkinson bulguları, kontralateral distaksi (hafif derecede ataksi)
Millard-Gubler Sendromu (Pons Tabanı)
 • Baziler arterin sirkumferensiyal dallarının obstrüksiyonu
 • İpsilateral abdusens (CN6) ve fasiyel sinir (CN7) felci
 • Kontralateral hemipleji, analjezi, hipoestezi
 • Medial lemnisküsün uzantısı = Raymond-Foville sendromu (lezyon tarafına bakış felci)
Paramedian beyinsapı ve ilişkili sendromların şematik gösterimi
Medial Medüller Sendrom (Medial Medulla)
 • Vertebral arter (üst medulla) veya anterior spinal arterin (alt medulla ve medulloservikal bileşke) penetran dallarının obstrüksiyonuna bağlı medial medulla enfarktı (genelde aterotrombotik) sonucu gelişir.
 • Nadirdir; medial medullar enfarktın lateral medullar enfarkta oranı yaklaşık 1-2/10’dur.
 • Belirti ve bulgular:
  • İpsilateral hipoglossal felç (lezyon tarafına deviasyon)
  • Kontralateral hemiparezi
  • Kontralateral lemniskal duyu kaybı (propriyosepsiyon ve pozisyon hissi)
Beyinsapı sendromları
Baziler Arter Oklüzyon Sendromu
 • Oklüzyon birkaç şekilde olabilir:
  • Baziler arterin kendisinde (sıklıkla alt üçte birinde) aterosklerotik plak
  • Her iki vertebral arterin oklüzyonu
  • Yeterli büyüklükte tek vertebral arter varken onun oklüzyonu
 • Not:
  • Tromboz genelde tüm damarda değil, baziler arterin bir dalında obstrüksiyona neden olur.
  • Emboli eğer vertebral arterlerden geçerse posterior serebral arterlerden birine veya baziler arterin üst bifurkasyonuna oturur.
  • İnternükleer oftalmopleji, konjuge horizontal bakış felci veya oküler sallanma yapabilir. Pitozis ve nistagmus sıktır ama değişken görünümlerdedir. Palatal miyoklonus veya koma görülebilir.
 • Locked-in sendromu: Gözlerin sadece vertikal olarak hareket edebildiği ve göz kırpabildiği tetraparezi. Retinaküler aktive edici sistem (RAS) korunduğu için hastanın bilinci açıktır. Ventriküler ponstaki bilateral lezyonlar nedenli oluşur (baziler arter oklüzyonu). Baziler arter oklüzyonunun hemen tüm vakalarında belli ölçüde parezi eşlik eder (not: RAS’ın büyük kısmı esas olarak orta beyinde yer alır).
Laküner enfarkt sendromlarının nöroanatomik yerleşimleri
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder