11 Temmuz 2018 Çarşamba

Spinal Kord Yaralanmasında Travmatik Beyin Hasarı, Psikolojik Sorunlar

Çift Tanı: TBH ile SCI
 • Primer spinal kord yaralanmalı hastalarda eşlik eden travmatik beyin hasarı insidansı %24-74 oranında bildirilmiştir.
 • Yaralanma mekanizması (örneğin motorlu araç kazası), bilinç kaybı, yüksek nörolojik yaralanma seviyesi, post-travmatik amnezi varlığı, baştaki Glasgow Koma Ölçeği'nin bozuk olması, eşlik eden TBH için risk faktörleridir.
 • Dikkat, konsantrasyon ve hafıza defisitleri görülebilir, öğrenme ve problem çözme becerilerini bozabilir.
 • SCI populasyonunda sık görülen ağrı, DVT profilaksisi, spastisite ve nörojenik mesane gibi problemlerin yönetimi, çift tanılı hastalarda özel değerlendirme gerektirir.
 • Bilişsel etkisi minimal olan ilaçların kullanımına özellikle dikkat edilir. SCI'da rutin kullanılabilen ilaçlar beynin iyileşmesi üzerinde olumsuz etki gösterebilir (ör: baklofen ve benzodiazepinler).
 • T6 ve üzeri seviyelerdeki SCI'da yüksek kan basıncı otonomik disrefleksi belirtisi olabilir. Ancak TBH hastalarında santral kaynaklı "sempatetik fırtına" nedeniyle kan basıncında geçici yükselme olabilir.
SCI Hastasında Psikolojik Sorunlar
 • Yaralanma geçiren hastaların %20-45'inde depresyon gelişir ve genelde ilk ay içinde ortaya çıkar.
 • Birleşik Devletler'de SCI'li bireylerin intihar oranı, yaş-cinsiyet spesifik intihar oranlarının yaklaşık 5 katıdır.
 • En genç yaş gruplarında, özellikle paraplejik ve inkomplet yaralanmalı SCI'li bireylerin başta gelen ölüm nedenidir. En büyük risk yaralanmadan sonraki 1-5. yıllardadır.
 • Anksiyete ve post-travmatik stres bozukluğu (PTSD), SCI'li kişilerde %20 oranında bildirilmiştir. Depresyon ve/veya anksiyete özellikleri gösteren kişilerde PTSD semptomları daha fazla olabilir.
 • Tedavide ilaçlar ve danışmanlık hizmeti kullanılır. Hastanın intihar düşüncesi varsa veya psikotik özellikler gösteriyorsa ve/veya bir ya da iki antidepresan ilaç denemesine cevap vermediyse psikiyatri konsültasyonu istenmelidir.
 • SCI'de madde istismarı görülebilir. Alkol ve madde istismarı, intoksike hallerde riskli davranışları arttırdığından SCI'ye yol açabilir, öğrenme ve rehabilitasyon kazanımlarını engeller, kendine bakımı bozar, kişilerde komplikasyon riskini arttırır, depresyon, mortalite ve morbiditeyi arttırır, uzun dönem sonuçlarını kısıtlar, bağımsız yaşama kapasitesini etkiler.
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder