Nörolojik Rehab.

İnme
Travmatik Beyin Hasarı
  • TBH Genel Bilgiler
  • TBH Hasar ve İyileşme Mekanizmaları
  • Bilinç Bozuklukları
  • TBH Postürler
  • TBH Sonrası Prognoz Belirteçleri
  • TBH Sonrası Medikal Komplikasyonlar
Spinal Kord Yaralanmaları
Spastisite
Hareket Bozuklukları
Multiple Skleroz

Online Kurs:
  • Spinal kord yaralanması rehabilitasyonu için İngilizce online kurs: elearnsci.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder