31 Mart 2012 Cumartesi

Skolyoz Egzersizleri

Skolyoz hakkında daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Amaçlar:
  • Omurganın stabilitesini arttırmak
  • Kasları güçlendirmek
  • Kas dengesizliğini düzeltmek
  • Esnekliği arttırmak

Dört Kare Adım Testi

Düz bir zemin üzerine dört baston yerleştirilerek 4 kare oluşturulur. Tüm kareler numaralandırılır. Test başlangıcında 1 numaralı karede yüzü 2 numaralı kareye yönelmiş şekilde ayakta duran hastaya birbirini takip eden sırada (2-3-4-1-4-3-2-1) her kareye mümkün olduğunca hızlı, bastonlara değmeden adım atması  ve her karede her iki ayağın zeminle temas etmesi gerektiği söylenir (hastanın, ileri, geri, sağ ve sol yanlara adım atmasını gerektirir). Nasıl yapacağı bir kez gösterilir. Sıralamayı öğrenmesi için bir deneme yaptırılır. Hastanın sıralamayı başarıyla tamamlayamadığı, dengesini kaybettiği ve bastonla temas ettiği durumlarda test tekrar edilir. Sırayı tamamlama süresi skor olarak kaydedilir. İki skor ölçülür, iyi olanı alınır. Süre ilk ayak 2. karedeki zeminle temas edince başlatılır ve son ayağın 1. karedeki zemine temasıyla sonlandırılır.
Kaynaklar:

27 Mart 2012 Salı

Rivermead Mobilite İndeksi

RMİ mobilite durumunu ölçmeye odaklı ve temel mobilite etkinliklerini içeren tek boyutlu bir indeks’tir. Guttman Skalası’na uyan 14 soru ve bir gözlemden oluşan, yatak içinde dönmeden koşmaya kadar bir dizi hiyerarşik aktiviteyi içermektedir. RMİ temel olarak kafa travması ya da inme sonrası fizyoterapi girişimlerinin sonuçlarını değerlendirmek amacına dönük olarak geliştirilmiştir ve hastane, poliklinik ya da ev ortamında, uzmanlık gerektirmeden kullanılabileceği bildirilmektedir. Sorulara yanıtlarda kişinin kendi bildirimi esastır. Yalnızca 5. madde ise görüşmeci tarafından gözlenerek değerlendirilmektedir. Her “evet” yanıtı için 1 puan verilmekte ve 0-15 puan arası alınabilmektedir. 15 puan mobilitede sorun olmadığını 14 puan ve aşağısı mobilite sorunu olduğunu göstermektedir. RMİ basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapı oluşturduğundan alınan puan düştükçe sorunun ağırlığının arttığı anlamına gelmektedir.

26 Mart 2012 Pazartesi

Düşme Etkinlik Ölçeği

(Falls Efficacy Scale)
1’in çok güvenirim, 10’un ise hiç güvenemem anlamına geldiği bir ölçekte, aşağıdaki aktiviteleri düşmeden gerçekleştirme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz?
Kaynaklar:

5 Defa Oturup Kalkma Testi

(Five Times Sit to Stand Test)
Sandalyeye bir kez oturup kalkma testinde, hastadan kolları omuzlarında çaprazlanmış şekilde ve sırtı sandalyeye yaslanmış şekilde oturduğu 43 cm yükseklikteki standart sandalyeden hızlı bir şekilde ayağa kalkıp oturması istenir. “Başla” emri ile birlikte kronometreden zaman başlatılır ve son tekrarda kişinin pelvis bölgesi sandalye ile temas ettiği anda süre durdurulur.

Uzanma Testi - Fonksiyonel Erişme Testi

(Functional Reach Test) 

Bireyin stabilite sınırlarını değerlendirmeye yönelik birçok test protokolünde üst ekstremite kullanılmaksızın öne eğilme sırasında değerlendirme yapıldığından sonuçlar günlük yaşamdaki fonksiyonel aktiviteleri yeterince temsil etmemektedir. Fonksiyonel erişme ise birçok günlük aktivitenin içinde yer alan ve denge üzerinde sürekli stres oluşturan bir fonksiyondur.

Kalk ve Yürü Testi

(Get up and Go Test ve Timed up and Go Test)

Denge fonksiyonunu değerlendirmede kolay uygulanabilen, güvenilir testler olarak öngörülmektedirler. Hastadan sandalyenin kollarına tutunmaksızın oturduğu yerden kalkması, 3m. yürüdükten sonra bir yere dokunmaksızın geri dönmesi sandalyeye doğru yürüyerek tekrar oturur pozisyona geçmesi istenir ve bu sırada gözlemci tarafından değerlendirilir.

Tek Bacak Üzerinde Durma Testi

(Single Leg Stance Test, SLST)
Tek bacak üzerinde durma dengesinin sağlanması için, alt ekstremitede özellikle ipsilateral kalça adduktörleri ve gluteus medius kası olmak üzere bir çok kas grubunun uygun bir şekilde kasılması, yeterli vestibüler fonksiyon ve propriosepsiyon duyusu gereklidir.

Berg Denge Testi

1.Otururken ayağa kalkma:
Komut: Lütfen ayağa kalkın. Destek için ellerinizi kullanmamaya çalışın.
a)Ellerini kullanmadan ayağa kalkıp bağımsız bir şekilde stabilize oluyorsa 4
b)Ellerini kullanarak bağımsız bir şekilde ayağa kalkabiliyorsa 3
c)Ellerini kullanarak birkaç denemeden sonra ayağa kalkabiliyorsa 2
d)Ayağa kalkmak veya stabilize olmak için minimal yardım gerekiyorsa 1
e)Ayağa kalkmak için orta derece veya maksimal yardım gerekiyorsa 0

25 Mart 2012 Pazar

23 Mart 2012 Cuma

ASIA Bozukluk Skalası 2011

Omurilik yaralanmalı bir hastayı değerlendirmenin en hassas yolu standardize edilmiş bir fizik muayenedir. Geliştirilen standartlar hastalıkla ilgilenen profesyoneller için ortak bir dil oluşturur, bilimsel çalışmalarda ve farklı merkezler arasında veri karşılaştırmalarına olanak tanır. ASIA tarafından geliştirilen ve en son revize edilen formun Türkçeleştirilmiş hali aşağıdadır:
ASIA Bozukluk Skalası

22 Mart 2012 Perşembe

Serebral Palside Omurga ve Alt Ekstremitelerdeki İlerleyici Kemik ve Eklem Anormallikleri

Makalenin orijinali: http://radiographics.rsna.org/content/22/2/257.full
ÖZET
Serebral palside kemik ve eklem değişiklikleri kas spastisitesi ve kontraktürlerin sonucudur. En sık omurga ve alt ekstremite eklemleri etkilenir. Skolyoz hızlı ilerleyebilir ve iskelet olgunlaşmasından sonra da devam edebilir. Skolyoza artmış torakal kifoz ve lomber lordoz, spondilolistezis, spondilolizis ve pelvik eğiklik eşlik edebilir. İlerleyici kalça fleksiyonu ve adduksiyonu windswept deformitesi, artmış femoral anteversiyon, aşikar koksa valga, subluksasyon, femur başı deformitesi, kalça dislokasyonu ve psödoasetabulum formasyonuna yol açabilir. Dizde fleksiyon kontraktürü, patella alta ve patellar fragmantasyon en sık görülen anormalliklerdir. Genu rekurvatum rektus femoris kontraktürüne ikincil gelişebilir. İlerleyici ekinovalgus ve ekinovarus deformitesi rocker-bottom deformitesi ve talonavikuler eklemin subluksasyonuyla ilişkili olabilir. Serebral palsili hastalardaki ilerleyici deformitelerin erken tanınması zamanında tedaviyi sağlar ve geri dönüşsüz değişikliklikleri önler.

18 Mart 2012 Pazar

Brakiyal Pleksusun Önemli Sinirlerinin Seyirleri ve Tuzaklanmaları

Supraskapular sinir
Transvers skapuler ligamanın altından (insisura skapula'dan) geçerek m. supraspinatus'u, omuz eklemini,
Spinoglenoid çentikten geçerek m. infraspinatus'u inerve eder.
Bu çentiklerin her ikisinde de tuzaklanabilir.
Proksimalde tuzaklanırsa eklem inervasyonundan dolayı omuz ağrısı olabilir, omuz abduksiyonu ve dış rotasyonu güçleşir.
Distalde tuzaklanırsa sadece n. infraspinatus atrofisi görülür, ağrı ortaya çıkmaz.

Postür

Postür, iskelet öğelerinin, vücudun destek yapılarını zedelenme ve ilerleyici deformasyondan koruyacak şekilde düzgün ve dengeli dizilişi,
ya da
Vücut kısımlarının pozisyonu, dizilimi,
ya da
Farklı vücut kısımlarının göreceli düzenidir.
Postür statik ya da dinamiktir. Statik postür oturma, ayakta durma, yatma sırasındaki postürdür. Dinamik postür hareketler sırasındaki vücut pozisyonlarıdır.

Terapötik Egzersizler

HAREKETLİLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TERAPÖTİK EGZERSİZLER
EHA EGZERSİZLERİ:
Bağ dokusu değişikliklerinin oluşmaması için eklemin hareket açıklığı boyunca günde 5-10 defa yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket ettirilmesi yeterlidir.
EHA egzersizleri aktif, pasif veya aktif yardımlı yapılabilir.
Pasif EHA kas atrofisini engellemez, kas kuvveti ve dayanıklılığında artış sağlamaz. Genellikle hareket venöz ve lenfatik dönüşe yardımcı olmak için distalden proksimale doğru yapılmalıdır. Ancak nörolojik hastalarda klasik iyileşme paterni doğrultusunda yani, proksimalden distale doğru hareket yaptırılır. Pasif hareket yumuşak ve ritmik olmalı, ekleme fazla itme ve çekme uygulanmamalıdır.

Kontraktürlerin Önlenmesi ve Tedavisi

Kontraktür, eklem hareket açıklığının kaybı ve/veya pasif harekete karşı artmış direnç olmasıdır.
Kalça fleksiyon kontraktüründe adım uzunluğu kısalır. Hastanın artmış lordozla birlikte parmak ucu yürüyüşü yapmasına yol açar. Kalça fleksiyon kontraktürü olan hastalarda diz ve ayak bileğinde de kontraktür gelişme olasılığı artar.

Monoartrite Yaklaşım

Neredeyse her eklem hastalığı monoartrit olarak başlayabilir. Fakat öncelikli endişe enfeksiyöz artrittir, çünkü eklem hasarına, ciddi morbiditeye hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle akut monoartrit tıbbi acil olarak değerlendirilmeli ve agresif olarak tedavi edilmelidir.

16 Mart 2012 Cuma

Ön Çapraz Bağ (ACL) Rehabilitasyonu

Ön çapraz bağ dizde en sık yaralanan bağdır. Yaralanmaların %80’i furbol, basketbol, kayak gibi sporlarda ve genellikle çarpışma içermeyen travmalar sonrası olur. Ön çapraz bağ yaralanması sonrası ortaya çıkan ağrı, şişlik ve inflamasyon kas inhibisyonuna yol açmaktadır. Bu durum kas atrofisine neden olmakta ve dizdeki instabiliteyi arttırmaktadır.
Ön çapraz bağ onarımı için yaygın olarak kabul edilen endikasyon kişinin iş ve günlük yaşantısında fiziksel olarak aktif olmasıdır. Rehabilitasyon programı uygulanmasına rağmen instabilite ataklarının tekrarlaması, başka eklem içi yaralanmaların eşlik etmesi, genel ligamantöz laksite varlığı cerrahi endikasyon olarak düşünülmelidir.
ÖÇB rehabilitasyonunda çok farklı protokoller mevcuttur, ancak çalışmalarda birinin diğerine üstünlüğü gösterilememiştir.


Skolyoz

GİRİŞ
Skolyoz omurganın 10 derecenin üzerindeki lateral deviasyonudur 
Omurga sağlıklı bir insanda C1'den L5'e kadar ön-arka planda düz bir çizgi halinde uzanır. Bu dizilimin bozulup sağ ve sola doğru eğriliklerin ortaya çıkmasına skolyoz denir.
Skolyoz, eski Yunanca’da çarpık, eğri büğrü anlamlarına gelmektedir.
Hipokrat zamanından beri ele alınan skolyoz, esas olarak büyüme çağındaki çocuklarda görülen bir sorundur.