29 Kasım 2012 Perşembe

Bağırsak ve Eklem İnflamasyonunun İmmünopatogenezi

Kaynak: Rheumatic manifestations of inflammatory bowel disease
Giriş
Artrit ve inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) arasındaki ilişki ilk olarak 1929’da tanımlanmış olsa da, İBH ile ilişkili periferal artritin romatoid artritten ayırt edilmesi 1950’leri bulmuştur. 1960’larda spondiloartropati (SpA) kavramı yerleşmiştir. Zaman içinde İBH ile bazı romatolojik hastalıklar, özellikle seronegatif SpA’lar arasında yakın ilişki olduğuna dair kanıtlar artmıştır. Aslında İBH, SpA kavramının bir parçası olarak düşünülmektedir.

28 Kasım 2012 Çarşamba

Romatoloji Klinik Pratiğinde Akılcı Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi Kullanımı Üzerine ACR Bildirisi

Kaynak: Arthritis Care & Research, November 2012
1- Eklem ağrısı, şişlik ya da mekanik semptom olan bir hastada (klinik muayeneye göre kesin tanı olmaksızın) MSUS şu eklemlerde tanıya yaklaşmak için kullanılabilir: Glenohumeral, akromiyoklaviküler, sternoklaviküler, dirsek, el bileği, metakarpofalangeal, interfalangeal, kalça, diz, ayak bileği, orta ayak ve metatarsofalangeal eklemler. Temporomandibular ve kostokondral eklemlerde ise klinik değerlendirmeye katkısı olmaz.
MSUS'nin faydalı olabileceği eklemler