14 Aralık 2013 Cumartesi

Sinir İletim Çalışmaları

Sinir iletim çalışmalarında motor ve duyusal sinirlerin fonksiyonları değerlendirilir. Sinir iletim hızı bu testte ölçülen şeylerden biridir.
Sinir iletim çalışmaları uyuşma, güçsüzlük gibi sinir hasarını düşündüren durumlarda yapılabilir. Olayın lokal mi yaygın mı olduğunu ayırt edebilir (mononöropati vs polinöropati). Sinir hasarının ciddiyetini ve prognozu gösterebilir.
Uygulamada önce cilt temizlenir. Elektrotlar çalışılacak sinire uygun yerlere yerleştirilir. Uyarı verilir ve sinir boyunca ilerleyen akım kaydedilir. Sinir hasarı varsa akım yavaşlar ve zayıflar.
Sinir iletim çalışmalarında şu parametrelere bakılır: birleşik motor aksiyon potansiyeli, duyusal sinir aksiyon potansiyeli, F-dalgası çalışması, H-refleksi çalışması, akson dalgası çalışması, kornea refleksi çalışması, direkt fasiyal sinir çalışması.

7 Aralık 2013 Cumartesi

Elektrodiagnostik Testler; Ne Zaman, Niçin ve Nasıl İstemeli?

Elektrodiagnostik testler, periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarının tanısını koyma ve tedavi planlarının yapılmasında faydalı araçlardır. Genelde problemin yerini ve altta yatan süreci belirlemek için sinir iletim ve iğne elektrot incelemesi beraber uygulanır. Testler en değerli bilgiyi klinik bir tanı olduğunda verir. Elektrodiagnostik testlerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı her zaman net değildir. Örneğin bazı yaralanmalardan sonra çok erken yapılan testler belirsiz sonuçlar verebilir. Bu yazıda elektrodiagnostik testlerin anatomik ve fizyolojik temellerini, bu testlerden en iyi faydanın nasıl sağlanacağını ve nasıl isteneceğini tartışacağız.
Burada «elektrodiagnostik» terimini kullanacağız. EMG yaygın olarak kullanılsa da aslında sadece iğne elektrot incelemesini ifade etmektedir. ENG tek başına sinir iletim çalışmalarını ifade eder. İkisini beraber karşılayan terimler ENMG ya da elektrodiagnostik testlerdir.