29 Nisan 2014 Salı

Omuz Enjeksiyonları

Omuz bölgesi, tanı ya da tedavi amaçlı pek çok enjeksiyonun uygulandığı bir yerdir. Enjeksiyonlar genel olarak NSAİİ, fizik tedavi ve aktivite modifikasyonları başarısız olursa gündeme gelen bir seçenektir. Glenohumeral eklem enjeksiyonları osteoartrit, adezif kapsülit ve romatoid artritte; akromiyoklavikular eklem enjeksiyonları osteoartrit ve distal klavikular osteoliziste, subakromiyal enjeksiyonlar adezif kapsülit, subdeltoid bursit, impingement sendromu, rotator kaf tendinitlerinde, skapulotorasik enjeksiyon ilgili bursanın inflamasyonunda, biseps uzun başı enjeksiyonu, biseps tendinitinde uygulanmaktadır. Uygun endikasyon, enjeksiyon tekniği ve ilaç seçimi başarılı sonuçlara ulaşmak için gereklidir.

28 Nisan 2014 Pazartesi

Diz Eklemi Enjeksiyonu

Diz eklem enjeksiyonu, sinovyal sıvı aspirasyonu, lokal anestezik ve kortikosteroid, hyalüronik asit, PRP, ozon enjeksiyonu gibi amaçlarla uygulanabilir.
Diz eklemi içine yönelik çeşitli enjeksiyon teknikleri bulunmaktadır. En iyi yaklaşım, iğnenin yolu boyunca en az obstrüksiyonla karşılaşılıp sinovyal boşluğa ulaşma şansını en çok arttıracak yaklaşımlardır. Superolateral, superomedial, anteromedial ve anterolateral enjeksiyon teknikleri tanımlanmıştır.
Enjeksiyon öncesi direkt grafi çekilerek kemik anatomisi daha iyi değerlendirilebilir. Steril hazırlık öncesi ucu kapatılmış tükenmez kalemle enjeksiyon noktası işaretlenir. Superolateral yaklaşımın suprapatellar poşu hedefleyerek diz eklemine ulaşmada diğer yöntemlere göre daha güvenilir olduğu düşünülmektedir.

Supraskapular Sinir Blokajı

Omuz ağrısı sık karşılaşılan bir sorundur. Sebepleri arasında glenohumeral ve akromiyoklavikular eklemlerin dejenerasyonu, omuz çevresindeki yumuşak dokulara ait bozukluklar, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi inflamatuar hastalıklar sayılabilir. Omuz ağrısında kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliği tartışmalıdır. Basit analjezikler, NSAİİ, eklem içi steroid enjeksiyonları ve cerrahi gibi seçenekler bulunmaktadır. Supraskapular sinir blokajı da bunlardan biridir.