26 Eylül 2014 Cuma

Romatoid Nodül

Geç dönem RA hastasında el deformiteleri ve romatoid nodüller
Romatoid nodüller, romatoid artritin (RA) en sık görülen cilt bulgusudur. Uzun süreli romatoid artriti olan dört hastadan birinde eklemlerin ekstansör yüzlerinde, örneğin dirsek, aşil tendonu, parmaklar ve basınç bölgeleri gibi yerlerde nodül görülür. Romatoid nodüller, RA için 1987 yılında ortaya konmuş ACR sınıflandırma kriterleri arasında yer almaktaydı. Erken evre hastaların sadece %7'sinde görüldüğü ve erken evrede tanı koymaya yardımcı olmadığı için 2010 kriterlerine alınmamıştır. Seropozitif hastalıkla ilişkilidir. Cilt altında, birkaç milimetre ile başlayıp birkaç santimetreye kadar büyüyen genelde ağrısız, sert kitlelerdir. Bazen tuzak nöropatiye yol açabilir. Alttaki periosta bağlı olabilir ya da olmayabilir. Normalde biyopsi gerektirmezler. Atipik vakalarda ise biyopsi gerekebilir. Romatoid nodüller göz, larinks, akciğer, sinir sistemi gibi farklı bölgelerde de oluşabilir. RA tedavisinde kullanılan metotreksat, el üzerinde çok sayıda küçük nodül oluşmasına neden olabilir.

25 Eylül 2014 Perşembe

Raynaud Fenomeni

El ve ayak parmaklarında genelde stres ya da soğuğa maruziyetle ilişkili ortaya çıkan tekrarlayan vazospazmdır. İsmini bu durumu ilk kez 1862'de tanımlayan tıp öğrencisi Maurice Raynaud'dan alır. Onun tanımı şu şekilde olmuştur: "Epizodik, simetrik, akral vazospazm. Solgunluk, siyanoz, kızarıklık ve şişlik hissi ile beraber ağrı da görülebilir."
Primer Raynaud fenomeni (Raynaud hastalığı) sadece vazospazm durumudur, ek başka bir hastalıkla ilişkisi bulunmaz. Sekonder Raynaud fenomeni ise sıklıkla otoimmün özellikli diğer hastalıklarla ilişkilidir.