30 Ekim 2014 Perşembe

Spinal Kord Yaralanması - Sorular

47 adet çoktan seçmeli soru. Görüşleriniz için yorum özelliğini kullanabilirsiniz. 

28 Ekim 2014 Salı

7 Ekim 2014 Salı

Anatomi ve Muayene - Sorular

57 adet çoktan seçmeli soru. Görüşleriniz için yorum özelliğini kullanabilirsiniz.

6 Ekim 2014 Pazartesi

Romatoid Artrit Tedavisi

Son yıllarda romatoid artrit (RA) tedavisinde önemli değişiklikler olmaktadır. Hastalığın erken tanınması, geleneksel DMARD'larla erken ve agresif tedavi, gerekirse biyolojik ilaçların kullanımı, remisyonun ya da en azından düşük hastalık aktivitesinin hedeflenmesi tedavide anahtar yaklaşımlardır. Erken ve etkili tedavi ile hastalığın seyrinin değiştirilebileceği görülmektedir. Radyolojik erozyonlar gelecekteki fonksiyonel bozulmanın en önemli belirtecidir. Hastalığın erken döneminde erozyon hızı daha fazladır. Ultrasonografi ve MRI ile direkt grafiden önce erozyonlar tespit edilebilmektedir. Fonksiyonel bozulma bir kere oldu mu geri kazanılması çok zor bazen imkansızdır. Bu da güncel tedavi yaklaşımlarıyla önlenmeye çalışılan bir durumdur. RA'lı hastaların yaşam süresinde normal topluma göre 5-9 yıl kadar kısalma olur. Bunun nedeni kardiyovasküler morbidite, enfeksiyon ve kanser (lenfoma) oranlarındaki artıştır. Hastalık şiddeti bu sonuçlarla yakından ilişkili bulunduğu için tedaviyle remisyonun sağlanması, mortaliteyi de azaltabilir.
Kötü prognoz gösterecek hastaların belirlenmesi için kesin bir yöntem olmamakla beraber bazı durumlar ipucu vermektedir. RF ve/veya ACPA (anti-CCP) pozitifliği, MHC sınıf II bölgesinde ortak epitop olması, yüksek akut faz cevabı, kötü fonksiyon, şiş ve hassas eklem sayısının fazlalığı, romatoid nodüller, Felty sendromu, romatoid vaskülit, intestinal akciğer hastalığı, başvuruda erozyon olması kötü prognozla ilişkilidir.

3 Ekim 2014 Cuma

Kellgren - Lawrence Sınıflaması

Diz osteoartritinin evrelendirilmesinde kullanılan bir sınıflama yöntemidir. Dizin basarak ön-arka direkt grafisine beş evre tanımlanmıştır.
Evre 0: Osteoartrite ait herhangi bir bulgu yok.
Evre 1: Eklem aralığında şüpheli daralma ve olası osteofit formasyonu.
Evre 2: Kesin osteofit ve olası eklem aralığı daralması.
Evre 3: Çok sayıda osteofit, eklem aralığında kesin daralma, skleroz ve kemik sınırlarında deformite olabilir.
Evre 4: Büyük osteofitler, eklem aralığında ciddi daralma, ciddi skleroz ve kemik sınırlarında aşikar deformiteler.